| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |

ТИМЧАСОВИЙ УСТРІЙ УГВР

І. Загальні основи УГВР

 1. УГВР — це верховний орган українського народу в його революційно-визвольній боротьбі за УCCP.

 2. Джерелом влади УГВР є воля українського народу, виявлена в самостійницьких змаганнях всіх діючих сил народу.

 3. УГВР:
  1. a) консолідує самостійницькі суспільно-політичні елементи;
  2. б) координує діяння політично-активних середовищ;
  3. в) очолює визвольну боротьбу, дає напрям українській державницькій політиці та керує нею;
  4. г) репрезентує український народ та його державницькі змагання перед зовнішним світом.
 4. Членом УГВР може бути національно-активний українець-державник з громадянським стажем, що визнає політичну плятформу, приняту Збором УГВР, та що є кожночасно готовий реалізувати її програму.

 5. УГВР складається з 25 членів. Число членів може бути побільшуване дорогою кооптації. Кооптацію переводять:
  1. а) Великий Збір УГВР
  2. б) Президія УГВР на внесок Генерального Секретаріяту.
 6. Членом УГВР перестає бути той, хто добровільно виступить, або кого УГВР виключить.
 7. Виключити члена УГВР може тільки Великий Збір кількістю 2/3 голосів. Між сесіями Великого Збору, Президія УГВР має право припинити члена в його членських правах аж до вирішення справи найближчим Великим Збором.

 8. УГВР діє через такі органи:
  1. а) Великий Збір УГВР,
  2. б) Президія УГВР з Президентом на чолі,
  3. в) Генеральний Секретаріят з головою на чолі,
  4. г) Генеральний Суд з Генеральним Суддею на чолі;
  5. ґ) Контрольна Колеґія з Генеральним Контрольним на чолі.
 9. УГВР діє також у формі Конференцій УГВР, якими проводить Президент УГВР.
 10. Діяння окремих органів УГВР буде нормоване вну трішними правильни-ками, які затверджує Президент в порозумінні з Генеральним Суддею.

 11. Для окремих справ можуть всі органи УГВР покликувати окремі комісії, колегії й бюра.
 12. УГВР перебуває на українських землях. За кордон може вислати своїх делегатів.

II. Великий Збір УГВР

 1. Найвищою українською законодатною владою у час революційно- визвольної боротьби за УССД є Великий Збір УГВР.
 2. Великий Збір УГВР:
  1. а) ухвалює основні закони,
  2. б) розглядає та вирішує основні політичні питання, усталює лінію визвольної політики, встановляє програму і тактику боротьби українського народу,

  3. в) приймає звіти з діяльности всіх органів УГВР,
  4. г) усталює напрямні діяння для всіх органів УГВР,
  5. ґ) вибирає: Президента, 7-ох членів Президії, Голову Генерального Секретаріяту, Генерального Суддю і Генерального Контрольного,

  6. д) приймає присягу від Президента,
  7. е) кооптує нових членів і затверджує кооптованих Президією,
  8. є) виключає членів.
 3. Звичайний Великий Збір УГВР скликує Президент найменше раз на рік.
 4. Надзвичайний Великий Збір скликує Президент:
  1. а) з власної ініціятиви,
  2. в) на пропозицію Генерального Секретаріяту,
  3. г) на пропозицію Генерального Контрольного,
  4. ґ) на домагання І/З членів УГВР.
 5. Збір відкриває Президент. Проводить Збором вибраний Предсідник Великого Збору, який покликує дальших членів Президії Збору.
 6. Для законности рішень Великого Збору потрібна присутність найменше 1/2 членів УГВР.
 7. Всі справи вирішуються звичайно більшістю голосів, тільки для виключення члена і для ухвалення зміни устрою потрібно 2/3 наявних голосів. Для ліквідації УГВР треба 3/4 голосів усіх діючих членів УГВР.
 8. У виняткових випадках УГВР може винести рішення також без скликання збору за принципом індивідуального голосування.

ІІІ. Президент і Президія УГВР

 1. Президент стоїть на чолі УГВР і репрезентує її назовні.
 2. Компетенції Президента УГВР:
  1. а) скликає і відкликає Великий Збір УГВР,
  2. б) проводить Президією УГВР і проводить Конференціями УГВР,
  3. в) затверджує Генеральних Секретарів, покликаних Головою Генерального Секретаріяту,
  4. г) затверджує двох членів Генерального Суду, покликаних Генеральним Суддею,
  5. г) затверджує двох членів Контрольної Колеґії, покликаних Генеральним Контрольним
  6. д) затверджує закордонних Делеґатів УГВР, предложених Головою Генерального Секретаріяту, на пропозицію Генерального Секретаря Зовнішних Справ,
  7. е) на пропозицію Голови Генерального Секретаріяту здіймає Генеральних Секретарів з уряду,
  8. є) приймає присягу від членів Президії, Голови Генерального Секретаріяту, Генеральних Секретарів, членів Генерального Суду і членів Контрольної Колеґії,
  9. ж) має право ласки.
 3. Президент складає присягу Великому Зборові на. руки Предсідника Великого Збору УГВР.
 4. Президія з Президентом на чолі є органом УГВР, що діє між сесіями Великого Збору УГВР.
 5. У склад Президії, входять:
  1. а) Президент,
  2. б) три Віцепрезиденти,
  3. в) чотири члени Президії.
 6. Президія УГВР розглядає політичну лінію, тактику і практичну виконність всіх органів УГВР та подає їм свою оцінку і пропозиції.
 7. Компетенції Президії УГВР:
  1. а) дає пропозиції скликання Збору,
  2. б) кооптує нових членів УГВР, на пропозицію Генерального Секретаріяту,
  3. в) припинює членів УГВР в членських правах,
  4. г) приймає звіти від Голови Генерального Секретаріяту, від окремих Генеральних Секретарів, від Генерального Суду і від Контрольної Колегії. Час і спосіб звітування устійнює Президія окремим зарядженням в порозумінні з окремими органами УГВР.
 8. Президія УГВР діє в складі неменше половини членів Президії — крім Президента.
 9. У випадку недіяння Президії, переходять її компетенції та самого Президента до найближчого Великого Збору УГВР, без права демісіонувати Голову Генерального Секретаріяту.
 10. Президія виносить своє рішення звичайною більшістю голосів. При рівному поділі голосів вирішує голос Предсідника. У випадку конституційного або політичного конфлікту. Президія має право вимагати димісії Голови Генерального Секретаріяту при наявності 2/3 усіх членів Президії — 3/4 голосами.
 11. В часі неприсутности Президента заступає його ним визначений член Президії.
 12. У випадку уступлення, смерти чи іншої тривалої перешкоди в сповнюванні функції Президента, компетенції його переходять на Президіяльну Колеґію, яка формується автоматично з трьох найближчих в черзі членів Президії УГВР.
 13. Президіяльна Колеґія має характер тимчасовий і має обов'язок якнайскоріше скликати Великий Збір УГВР.
 14. Президент і Президія УГВР відповідає перед Великим Збором УГВР.

IV. Генеральний Секретаріят УГВР

 1. Виконним органом УГВР є Генеральний Секретаріят.
 2. Генеральний Секретаріят складається з:
  1. а) Голови Генерального Секретаріяту,
  2. б) Секретаря Внутрішнів справ,
  3. в) Секретаря Закордонних Справ,
  4. г) Секретаря Військових Справ і Командира Збройних сил,
  5. ґ) Секретаря Фінансово-господарських Справ,
  6. д) інших секретарів.

ЗдМЛ, У-3


Вип. 2,    весна 2000    «Літопис»
При використанні наших публікацій посилання на журнал «Літопис» обов’язкове.
© «Форум дослідів історії УПА»

| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |