| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |

Євген Штендера:

Друже командир1

Висилаю коротке звідомлення про останню акцію. Я є ранений в груди, але рана вже починає гоїтися і є досить легка, хоча куля пішла рекошетом. Лише трохи ушкодила ребро, так що чуюся можливо. Треба буде лікуватися около місяця, як стверджують "медичні чини".

Сама акція на Груб[ешів] була вдатна. З наміченого виконано: розбито НКВД, розбито ресорт, будинок ППР, пошту. Не вдалося зліквідувати виселенчої комісії, бо не було доброї розвідки. Представники ВіН-у стверджували, що там є комісарі лише з пістолями, а фактично мали свою сильну охорону. А наша [опергрупа] БСБ не була на це приготована.

Втрат ворога не стверджено, бо немає доброї розвідки. [Лише] можна подати приблизно. НКВД було правдоподібно 250, лишилося понад 30. Решта згинула в грузах, разом з штабом і архівами2. Знищено коні й авта НКВД. Танкетка здається згоріла. В НКВД була якраз інспекція. Мав бути генерал, чотири майори та інші вищі старшини, разом 15 люда. Це подав працівник УБП у Варяжі й говорить польське населення. УБП розбито. Випущено в'язнів, понад 30 люда. В бараках (НКВД, і УБП) знищено около 70 автомашин. Акція почалася 1:30 рано. Скорше не могло бути, бо було опізнення. ВіН в боях пописувався добре. Наші втрати в місті - один ранений.

Відступ був вже майже вдень. Машерували приспішеним темпом. Коли в[iдділи] - "Чавс", "Давид", "Дуда" і дві боївки - переходили через шосу Грубешів-Вербковичі, і вже кінчили переїжджати фіри, з Груб[ешева] над'їхало кілька автомашин НКВД і ресорту, здається з Люблина. І почали з ровів з шоси вогонь по ліску. Фіри й новобранці вігналися [ззаду] між решту відділів. І помішалися люди зі всіх в[ідділів] докупи. Розвинутися не було де, щоби приняти оборону - не було сенсу наступати, бо ходило о час. Розтягнено сяку-таку розстрільну і так відступали полями аж до Теребінського ліса, стріляючи до ворога, коли зближався. Подорозі було трьох рананих.

В лісі вже чекав на нас Громовий3. Тут прийнято оборону на краю ліса й почато упорядковуватися. В тім я був ранений. На краю ліса відбито три рази наступ ворога. Унешкідливлено танкетку й поодиноко в[ідділи] вицофувалися окремо в інші ліси. Наступ після цього ведуть вороги дальше. Був на цій [погоні] НКВД Замість, Томашів, Холм, жандармерія з Люблина й ресорт з тих міст. В[ідділи] вчасно вицофалися й замаскувалися в інших лісах4.

Жандармерія з Любл[ина], а опісля ресорт з Замостя налізли [на другий день] ще на "Дуду". Але цей, вбивши около 80 ворогів, вицофав. Загально наших втрат около 6 забитих і 10 ранених. Повного звідомлення ще не маю. Здається, що згинув друг "Горинь". Він відступав з боївкою СБ і його "Ікар" вислав з 3 стрільцями на розвідку. Поляки відтяли їх від ліса й ці втікли до Метелина. Двох вернуло[ся], а "Гориня" й ще одного стрільця нема й до сьогодні. Повний опис бою вишлю пізніше, бо не можу більше писати.

Сьогодні приїхало повних 40 авт НКВД на облави. У Василеві й Переводові ВП знайшло багато криївок на полях. У Василеві в криївках по полях впало 16 люда і [в] Перевод[ові] 6. Села від Холмщини заломилися. Виїхав Василів, Переводів, Ліски [й] сьогодні Костяшин. Нагляд над відділами] передам д. 3., але ще його не стрінув. Від Вас д. "Юрко" передав зарядження для відділів, але ще боєвої роботи не виконано. Зараз ворог вештається всюди по селах, лісах і Холмщині. 5

BO "Сян", 214-23.

Дня 05.07.466

(Примітки)

  1. Це лист або уривок листа Є. Штендери до к-ра 6 ВО УПА "Сян" сот. Мирослава Онишкевича ("Ореста"). Лист зберігся в рукописному відписі, зробленому рукою М. Онишкевича. Видко він вислав оригінал листа до штабу УПА-Захід, або до Ярослава Старуха ("Стяга"), а собі зробив копію. Лист не має підпису й дати, але зі змісту випливає, що він був писаний кілька днів після наскоку на Грубешів.
  2. Це перебільшені дані про втрати НКВД, базовані на "оптимістичних" вістках з Грубешева. Фактично втрат НКВД не устійнено. Більше на цю тему є в інших листах і звітах.
  3. "Громовий" - хор. Петро Лагола зі Себечева Грубешівського пов. - був у тому часі сотенним сотні "Вовки" І, а згодом - шефом штабу 28 холмського ТВ УПА. З Грубешева він відійшов першим до теребінського лісу. Там зайняв становища й прикривав оба крила тих відділів УПА, які з боєм відступали до лісу. В озброєнні П. Лагола мав протипанцирну рушницю, ПТР, якою знищив ворожі танкетки, що були найбільшою загрозою для відступаючих полями відділів УПА.
  4. Не згадані тут пограничні війська НКВД з Володимира Волинського й інших гарнізонів Волинської обпасти.
  5. В ориґіналі немає підпису.
  6. Це, мабуть, дата переписання листа, бо зі змісту листа випливає, що він був писаний десь в червні (див. - останнє речення листа).


Вип. 4,    осінь 2000    «Літопис»
При використанні наших публікацій посилання на журнал «Літопис» обов’язкове.
© «Форум дослідів історії УПА»

| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |