| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |

Теодор Гарасим"як ("Дунайський"): Коротка інформація з зустрічі з ВіН-ом 18.05.1946 р.

Зустріч відбулася згідно з умовою дня 18.5.46 р. у лісі. Тривала від год. 10-ої до 20-ої.
З української сторони були слідуючі представники: "Равіч", "Явір", "Хмурий".
З польської сторони: "Ос[тоя]" - провідник делеґації - [пропаґандивний?] референт з Варшави; "Аз[ія]" - обласний провідник; капітан "В[ир]ва" - повітовий провідник 1; 5 офіцерів ВіН-у; 1 представник повіту і представники Томашівського повіту; 1 секретар.
Порядок дня:
1. Світова ситуація - реферат "Остої".
2. Ідея співпраці Польща - Україна - "Равіч".
3. Ідея співпраці Польща - Україна - "Остоя".
4. Військові справи.
5. Теренові справи.
6. Господарські справи.
7. Закінчення.
На внесок "Остої" конференця повинна відбуватися 2 дні, щоб обговорити всі справи докладно. Одначе брак харчів для польського військового відділу (який числив 100 осіб) на це не дозволив і конференція тривала 12 годин з одногодинною перервою.
Ад. 1. П. "Остоя" в своїм рефераті з'ясував політичне становище у світі, де зарисовується два світи: а) правдиво демократичний та б) світ заперечення усього, що людське, - світ варварський. Йде послідовна війна поміж цими світами і один з цих світів мусить виграти, а другий згинути. Цей що згине, це - більшовизм. По поваленню більшовизму мають постати незалежні держави, а в першій мірі Україна і Польща, які мусять зв'язатися з собою ідеєю співпраці, щоб виконати історичну місію на сході Європи і обезвладнити російсько - німецький імперіялізм та зорганізувати усіх слов'ян до виконання певної історичної місії. Прелеґент клав найбільший натиск на політичну співпрацю між Польщею і Україною і то зараз, щоб як найскоріше визволитися від большевицького ярма. (В словах прелеґента відчувалася щирість і тривога, що коли дальше так буде, то польський народ пропаде під большевицькою дійсністю.) Прелеґент добре орієнтується у справах українських, після лектур Леона Васілєвського та сучасної дійсности.
Ад. 2. "Равіч" - представив у своєму рефераті польсько - українську співпрацю на протязі історії від княжих часів до сучасности. Представив конечність стислої співпраці під сучасну пору не лише поміж українцями і поляками, але взагалі з усіми поневоленими народами.
Ад. 3. "Остоя" у своєму рефераті представив етнічні, економічні, психічні, суспільні, культурні й релігійні сторони українсько - польського життя, які є запорукою, що таке співжиття є можливим і конечним поміж обома народами.
Ад. 4. Рішено виконати спільну акцію на Грубешів.
Ад. 5. "Аз[ія]" та "Равіч" обговорили усі теренові справи і винесли певні постанови.
Ад. 6. Господарські справи відносились до торговельних взаємовідносин. Поляки мають нам доставляти усі предмети щоденного ужитку, а українці мають їм доставляти коні, вози, товщ і збіжжя на борошно.
Ад. 7. Поставлено за три тижні знову з'їхатися, а "Остап" предложив внесок, щоб з'їхалися представники обох проводів з далекойдучими уповноваженнями і свої постанови на конференції підписали, як акти державні.
Нашу делеґацію охороняв відділ 20 стрільців.
16. 6. 1946. - Слава Україні!
"Равіч".
Додаткові пояснення до точки 5:
а) Обговорено і полагоджено слідуючі справи: українське і польське цивільне населення може беззастережно мешкати на українській і польській території, коли не буде шкодити визвольним змаганням обидвох народів та не буде належати до ворожого (комунізуючого) табору.
б) Українські військові відділи можуть перебувати на польських територіях беззастережно, але після попереднього, або пізнішого повідомлення польського проводу ВіН.
в) Ранені та хворі українці з УПА та організації можуть перебувати на території польській, де одержують лікарську поміч.
г) Польські і українські революційні суди можуть судити після своїх прав політичних і кримінальних злочинців обох національностей, одначе про це повідомлять протокулярно другу сторону.
ґ) Визначено пункт, де мають бути зустрічі та зв'язки.
["Равіч"].
ЗДМЛ, тека Ш 8-13 (1)
© Підготовка текстів, примітки, ілюстрації і резюме - Євген Штендера, ©1985-2001 рр.
1.Машинописна копія ориґіналу.


Вип. 6,    весна 2001    «Літопис»
Всі права застережені. Відтворення матеріялів у будь-якій формі тільки з письмового дозволу видавця.
При використанні наших публікацій посилання на журнал «Літопис» обов’язкове.
© «Форум дослідів історії УПА»

| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |