| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |


Оперативний звіт за місяць лютий 1946 p.


Дня 3.2.46 р. о год. 20-ій з наказу к-р П[рірви] два рої під командуванням к-ра Крапки відійшли в рейд в польські терени, як охорона др. Д[унайського]1, який мав виконати певне завдання. В злу погоду відділ зробив там і назад около 120 км. і вернув на місце виконавши доручені завдання.
Дня 18.2.46 р. відділ кватирував в с. Войславичах, в силі 51 люда. Рано в 7-ій год. стійковий заалярмував відділ, що в другому кінці села є поляки, чи большевики. К-р Крапка почав відступати зі села в напрямі угринівського ліса на схід від с. Тудорковичі. В селі були большевики в числі около 70 люда й коли відділ був вже на полях, почали зі села обстрілювати. Відділ на горбі займає становища і унеможливлює большевикам наступ. В той час зістал[и] з н[а]шої сторони тяжко ранені Приблуда і Загалко. Їх відносять взад, за розстрільну. Опісля відділ пляново відступає дальше - частина здержує ворога, а частина відступає. На схід від с. Тудорковичі загородило відділові дорогу [8?] большевицьких кіннотчиків, озброєні в діхтярови і кулеметні зарядки, 1-ий рій почав обстрілювати кіннотчиків, падають вбиті коні і кілька большевиків. Інші зайняли становища й почачи обстрілювати дальше наш відділ, але перед цільним вогнем мусіли відступити. Відділ відстрілюючися цілий час від наступаючих на п'яти большевиків дійшов до ліса й зайняв становища на краю ліса. В часі відступу має вбитих: Лісовика і дострілився рой. Приблуда, якого тяжко було забрати з поля бою. Зістали ранені: бунч. Хмелик, стр. Ярослав і Осика. На краю лісу стрільці лежали, доки не підійшли большевики на близьку віддаль. Тоді почали бій, але большевики віступили далеко, займаючи становища в ровах і за деревом. В той час відділ відступив в ліс і відв'язався від ворога.
Наші втрати: 2-ох вбитих, 6 ранених, з того один тяжко - пізніше помер.
Втрати ворога: 9 вбитих і 6 ранених.
Дня 19.2.46 р. о год. 20-ій з наказу к-ра Крапки рой. 1-ого роя Кіндрат зі своїм роєм поїхав забрати тіла вбитих в бою 18.2.46. Большевики коло убитого зробили засідку. Підвідділ забрав убитих і наїхав на засідку, але відв'язався без втрат.
Дня 26.2.46 р. к-р Крапка з двома роями кватирував в с. Ліски. Кромі того там кватирував ще підвідділ Гайди й 7 люда з підвідділу к-ра Чавса. Разом всіх було 58 люда. О год. 12.30 в'їхали в село 3 фірманки большевиків і до села почали зближатися коло 150 большевиків. Рой. 2-ого роя відділу "Вовки"І сідає на санки зі своїм роєм і від'їздить в ліс. (Так було умовлено з к-ром Крапкою на випадок облави, але не було часу нав'язати зв'язку з к[оманди]ром відділу). Підвідділ "Вовки ІІ" розстрільною почав відступати до ліса й разом з ним к-р Крапка з 1-им роєм і людьми з відділу Чавса. К-р Крапка не міг від'їхати зі своїми людьми, лишаючи в бо[ю] другий відділ. Большевики заатакували зі села ліве крило, на якому був к-р Крапка і 1-ий рій підвідділу "Вовки ІІІ". За той час к-р Гайда з 2-им і 3-ім роєм відступив в ліс, заняв вигідне становище до оборони. К-р Крапка вислав зв'язкових, щоб завернути 2-ий рій і почав дорогою, положеною у великому ярі, віступати до лісу. Большевики цю групу атакували півколом. Коли група відступала в ліс, не можна було нав'язати зв'язку з к-ром Гайдою, бо вже між одною, а другою групою були большевицькі застави. Під час відступу ранений був стр. Аркуша і він при помочі політвих. Гучави відступив на Сушів. Рой. Крилатий з 2-им роєм виїхав з ліса, щоби получитися з к-ром Крапкою, але під лісом вже були большевики й він відступив назад в ліс, об'їхав ліс з другої сторони і там шукав дороги в ліс, щоб получитися з рештою відділу. В лісі ще перед тим були большевицькі застави й [вони] почали наступати на цей рій. 2-ий рій з'їхав в долину й долинами втік до телятинського ліса й там зроби[в] на краю ліса заставу, думаючи, що туди буде відступати відділ. К-р Крапка в лісі найшов на большевицьку заставу, відступив дещо взад і зайняв зі своєю групою становища до оборони.
На поміч большевикам прийшли ще частини, які кватирували в Угринові, в Корчині, з погранзастави Карів і Домашів і правдоподібнно з Томашева, так що їх силу оцінюється від 300 - 400 люда. Большевики, зразу з одної сторони, а опісля зі всіх сторін почали атакувати відтяті від себе обі наші групи. Під час першого наступу зістав ранений рой. 1-ого роя "Вовки ІІІ" Роман і користаючи з того, що група не була ще окружена з півночі, відступив до с. Сушова. На полі бою з нашої сторони лишилося ще 39 люда, які боронилися до год. 17:20 і всі згинули в бою, лише одного большевики заловили живим і живим забрали одного раненого.
Наші втрати: 37 вбитих, 2 заловлених, 2 ранених, 9 кулеметів - решта зброї не обчислено - буде подано окремо.
З вд. "Вовки І" впало 5 люда, один заловлений - ранений, один ранений.
З вд. "Вовки ІІІ" - 25 вбитих, один заловлений.
З пвд. Чавса - 7 вбитих.
Втрати ворога. (Точно не можна подати, бо убитих забрали вночі й розвезли в різні сторони). Пізніше енкаведисти говорили населенню, що мають лише 50 вбитих. Люди підслухали, що большевики між собою говорили, що мають 143 вбитих.
"Вовки ІІ".
Дня 3.2.46 р. в год. 19-й два рої 2-ої чоти під командуванням к-ра Лиса спалили забудування фільварку в с. Голуб'ю, де квартирувало ВП і звідтам вело терористичні акції на українські села.
Дня 8.2.46 р. перша чота під командуванням к-ра Дуди кватирувала в с. Перемислові. Коло 10-ої години люди дали знати, що в селі є якась підозріла шмуґлярка, яка питає за військом. К-р Дуда її арештував. Вона призналася, що капітан ВП вислав її з Белза на розвідку. Казала, що хтось з Перемислова доніс, що до села прийшла УПА і її капітан вислав ствердити, скілько УПА є в селі й з якої сторони кватирують. К-р Дуда зібрав людей, бо стрільці не мали в селі відповідних криївок і хотів відступати, але до села прибуло около 30 поляків і їх зауважили. Поляки почали стріляти, але наш підвідділ почав їх окружувати. Поляки втікли зі села, лишаючи своїх трупів і зайняли становища на фільварку. К-р Дуда зауважив, що шосою їдуть поляки з Варяжа і Белза, роблять розстрільну та починають зближатися до села. Відділ відступив полями в сторону с. Довженева.
Наші втрати. Вистріляно коло 600 шт. амуніції.
Втрати ворога. 4 вбитих, 9 ранених, 2-ох зловлених живими. В цьому бою здезертирувало полякам з ВП 9 стрільців з радіонадавчим апаратом і "Максимом". (Це ствердила розвідка).
Дня 24.2.46 р. в с. Пивовщина кватирував 1-ий рій 1-ої чоти. Коло год. 2-ої приїхало несподівано до села ВП в силі до 30 люда. Попри хату, де кватирував стр. Циган і Чорний втікав якийсь стрілець з боївки, якого вже бачили поляки. Поляки думали, що він втік до цеї хати й окружили цю хату та почали стріляти. Стрільці досі не знали, що в селі є поляки й тепер вже не могли сховатися. Вони вбили хорунжого ВП, забрали від нього фінку й почали втікати, відстрілюючись з кулемета МҐ і десятизарядки. ВП відкрило по них сильний вогонь. Тоді стрільці залягли й почали відбиватися. Коли стр. Циган вибив одну ленту набоїв і закладав другу, зістав ранений в голову й просив стр. Чорного, щоби цей його добив. Стр. Чорний почав втікати дальше і зістав забитий. Коли стр. Циган дещо відійшов, зірвався і почав втікати. По дорозі зістав ранений в ногу, але ще добіг до лісу, де поляки вже не йшли.
Наші втрати. Один вбитий, один ранений. Кулемет МҐ і десятизарядка.
Втрати ворога. Один вбитий.
"Вовки ІІІ".
Дня 19.2.46 р. підвід. і почот КВ під командуванням к-ра Прірви переїхав у північну Грубешівщину. Розвідано, що в с. Конопне кватирує 30 вояків ВП , які мають запасову амуніцію. Це військо вивозило на станцію до Вербкович сіно, що його літом накосили козаки. Підвідділ в 17-ій год. заїхав в м. Вербковичі, де роззброєно 4 вояків ВП. Звідси підвідділ заїхав в с. Конопне, де роззброєно поручника ВП, його ад'ютанта - капраля, одного вояка і забрано амуніцію і ґранати. Наш відділ був в польських і совітських уніформах і поляки думали, що це якась їхня військова частина.
Наші втрати. Жодні.
Здобуто: один кулемет Діхтярова, 3 фінки і 3 кріси, 27 ґранат, 2000 амуніції крісової і 2400 амун. фінкової, 7 шинель, 30 пар білля, один пістоль.
Дня 20.2.46 р. підвідділ закватирував в с. Юзефівка (польські терени). Селяни донесли, що на присілку є 7 вояків ВП. Від присілку, де кватирувало ВП зроблено заставу. В 8-ій год. рано "зголосилися" на заставу один підпоручник, сержант і плютонови[й]. К-р Гайда поїхав на присілок, де кватирували вояки ВП і заарештував там ще двох вояків, [а] двох вже від'їхало. Всі п'ять були з підофіцерської школи.
Наші втрати. Жодні.
Здобуто: одно ППШ, одну десятизарядку, 3 кріси, один пістоль, 5 шинель.
Звідси відділ мав відступити в томашівські ліси. По дорозі наїхав на станцію МО в Невиркові. Цю станцію міліції роззброєно. Було там 5 міліціянтів.
Забрано: 2 фінки, 3 кріси, 3 пістолі, 3 шинелі.
ІІ.
Грубешів - одна сотня НКВД, 60 люда УБП, один курінь ВП, біля 60 люда МО (ті самі сили, що в попередньому місяці). Часом приїжджає ще ВП з Холма, але стало не кватирує.
НКВД - оперує ще дальше малими групами в холмській частині Грубешівщини, але менше, як в минулому місяці. З того відділу майже цілий місяць около 70 енкаведистів під командуванням майора кватирувало в Угринові й Тудорковичах. Звідси меншими й більшими групами робили наскоки на поодинокі хати в цілій околиці.
УБП - діє разом з ВП, яке квартирує в Грубешові, в Голубю, Варяжі і Белзі. Всі стало в Грубешові не кватирують.
ВП - не проявляє майже жодної діяльності.
МО - переводить деякі арештування і грабунки українських селян.
Крилів - 8 люда МО. Не проявляють жодної терористичної діяльності.
Долобичів - 8 люда МО. Не проявляють терористичної діяльності.
Голуб'є - стало ВП не кватирує, в першим днях місяця був один курінь, опісля від'їхали - частина до Варяжа, а частина - до Грубешова. В другій половині місяця вернула назад одна сотня і закватирувала на селі (фільварок вже був спалений). Терористичної діяльности вже не проявляли. Відмовилися від послуху, коли виселенчий комісар дав їм наказ викидати записані на виїзд українські родини.
Варяж - кількість ВП змінялася, від одної до п'ять сотень. 25 люда МО на варяжську і хоробрівську волості.
ВП мало 3-10 тяжких скоростілів (залежно коли), кілька гарматок і ґранатометів. Переводить терористично - грабункові облави на українські села.
Белз - одна сотня ВП, одна сотня КОП, біля 30 МО.
ВП - переводить облави разом з варяжським військом. Поводиться так само, як тамті. Поза тим займається стяганням континґенту.
МО - Варяж і Белз стисло співпрацює з УБП Грубешів і з ВП.
КОП - відносяться до населення можливо.
Кристинопіль - 15 люда МО. Заховується можлливо.
Забужжя - біля 15 люда МО. Заховується можливо.
Жужіль - 50 люда КОП-у. Відносяться до населення добре. Їздять по селах - запізнаються з тереном.
Корчів - 7 люда МО, 50 люда КОП-у.
МО заховується можливо.
КОП поводиться так само, як з Жужеля (КОП).
Стаї - біля 15 люда МО. Заховується можливо.
Корчин - около 180 люда НКВД з Томашева - переводять облави в селах на захід, від лінії Костяшин - Гільче - Миців - Ворохта. Командує цею групою полковник. Ця група почала бій в Лісках. З цею групою співпрацюють погранзастави Домашів, Карів.
Погранзастави: Глухів, Бендюга, Сокаль, Скоморохи, Жджари Малі і Великі - ведуть розвідку в нашім терені й перевели ряд наскоків на положені близько кордону села.
ІІІ.
"Вовки ІІ".
Брак доброго санітара.
IV.
"ВовкиІІ".
3.2.46 р. з каназу к-ра Прірви відійшов від відділу бунчужний, ст. віст. Гайда.
3.2.46 р. відійшов на лікування рой. 1-ого роя 1-ої чоти ст. віст. Кропива. На його місце назначив к-р Лис булавного Діброву.
"Вовки ІІІ".
3.2.46 р. к-р Прірва назначив к-ром підвідділу ст. віст. Гайду.
V.
"Вовки І".
Балістика - [11?] годин. Взяли участь [38?] люда.
Перероблено - кулемет Діхтярова.
Топографія - 11 годин. Взяло участь [42?] люда.
Перероблено: терен і поділ терену, форма землі й спосіб вивчення терену, поділ карт і орієнтація на карті.
Полева служба - одна година. Взяло участь [41?]. Перероблено: рій в марші.
"Вовки ІІ".
Вишколювалася 2-га чота. Перероблено з чотою десять годин.
Топографії - одна година.
Балістики - 2 години.
Впоряд. - 3 години.
Піонірка - 2 години.
Полева служба - 2 години.
"Вовки ІІІ".
Немає звіту - відділ розбитий.
УІ.
"Вовки І".
Перероблено 12 годин з кожним роєм. (Часом відділ був вкупі, часом розділений по роях).
Перероблено: політичний огляд; з української літератури: усна творчість за княжої [й] козацької доби; з історії: становище на Україні в XV і XVI столітті, початки козацтва, зріст козацтва, козацькі повстання, становище на Україні перед повстанням Богдана Хмельницького.
"Вовки ІІ".
1-ша чота - перероблено 20 годин.
2-га чота - 22 год. Перероблювано історію України і політичне положення. Конкретно, що з цих предметів було перероблене, немає подано.
Слава Україні! - Героям Слава!

К-р КВ [Прірва].
Копія машинописного оригіналу.

Примітки

1 "Дунайський" - Теодор Гарасим'як з Варешина Грубешівського повіту. Їздив тоді на розмови з представниками польського підпілля (ВіН-у). Т. Гарасим'як народився б. 1916 р., закінчив педагогічні студії в люблинському університеті, учителював і був безпартійним громадським діячем на Холмщині. Влітку 1944 р. він вступив до УПА й був політичним інструктором на різних курсах, а також шкільним інспектором в Грубешівському повіті. Від кінця 1945 р. був представником від 28 холмського ТВ УПА у переговорах з польським підпіллям (ВіН-ом). 1946 р. він очолив референтуру пропаганди холмської округи.

AUOP,2721,том 4,аркуш 153-157.

                    Підготовка текстів, примітки, ілюстрації і резюме - Євген Штендера,
                                                          (с)1985-2001.


Вип.8,    літо 2002    «Літопис»
Всі права застережені. Відтворення матеріялів у будь-якій формі тільки з письмового дозволу видавця.
При використанні наших публікацій посилання на журнал «Літопис» обов’язкове.
© «Форум дослідів історії УПА»

| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |