| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |


[Оперативний звіт]
[за місяць квітень, 1946 p.]1


"Вовки І".
К[оманди]р вд. з 4-ма стрільцями їхав до села Довжнева. Коли вони під'їхали під село, к-р не маючи розвідки, що є в селі, залишив фірманку під селом, а сам зі стрільцями ввійшов до села, щоби розвідати, що нового. Підійшли вони до веранди хати на самому кінці села. В цю саму хвилину почули крик з веранди тієї ж хати: "Стой, кто йдьот". К[оманди]р не надумуючись відповів: "Свой". Рівночасно з відповідю відтягнув фінку ногою і пустив серію на тіні, які стояли на веранді. К[омандир] пустив ще кілька серій і відступив зі стрільцями. На другий день розвідка донесла, що це були большевики, які цього вечора закватирували в цьому селі.
Наші втрати. Вистріляно 20 шт. амун. до автоматів.
Ворожі втрати. Один вбитий (лейтенант) і ранений (сержант).
З наказу к-ра Прірви вд. Вовки І, разом з боївкою Ясеня мали зробити акцію на Вербковичі, щоби перешкодити акції виселення і звільнити зібраних там виселенців північної Холмщини2. Відділ закватирував один день перед акцією в теребінському лісі. Захарчук [з] СБ пішов до АК, щоби осягнути потрібних інформацій і вернув щойно о год. 24-ій. З огляду [причини] на пізну пору, перевести акцію цілим відділом було неможливо. К-р Кропива постановив виконати доручення з одним роєм, щоб не наражувати цілого відділу. Розвідка донесла, що в селі кватирує около 30 жовнірів ВП. Зібравши один рій найкращих бійців відділу, к-р Кропива постановив в першу чергу довідатися кличку. Тому к-р Кропива з двома стрільцями Крилатим і Марком в уніформах ВП пішли під заставу, голосно жартуючи, вдавали нібито місцева залізнична поліція. Коли вони підійшли під заставу на найближчу віддаль, бо поляки їх не стримували, в одній хвилі роззброїли заставу та змусили сказати кличку - "Мозьдеж-Мосьондз". Довідавшись кличку, вдалося все інше легко зробити. Транспорту однак вже не застали, бо він від'їхав ще у 8-ій год. вечора. Командир вислав 4-ох стрільців по селі, які ходили по хатах та роззброювали жовнірів ВП, двох інших відпроваджувало їх роззброєних на станцію. К-р Кропива з 4-ма стрільцями роззброїв 2-ох з застави, 3-ох міліціонерів і виселенчого комісаря. Акцію переведено без одного стрілу. Всіх жовнірів ВП та міліціонерів по відповідній пропаґандивній гутірці випущено. Переселенчого комісара передано в руки СБ.
Наші втрати. [Жодні].
Втрати ворога. 1 Максим, 3 кул. Діхтярова, 5 ППШ, 2 пістолі, 12 крісів, 3,5 тисячі амуніції, з того 1,5 тис. амуніції до автоматів.
6.4.46 р. два рої відділу кватирували в угнівському лісі. При вд. був к-р Прірва. Розвідка донесла, що дорогою з Угнева на Річицю поїхало ВП в числі коло 150 людей. К-р Прірва постановив зробити засідку на них, коли будуть вертати назад. К-р Прірва намітив місце засідки і з відділом 25 людей, дочислюючи до цих двох роїв почот КВ, вирушив до наміченого місця. Скоро не можливо було посуватися, тому що дорогою, котру вд. мав переходити, їхали цивільні поляки. Тому вд. мусів ховатися в лісі зі взгляду на конспірацію. Коли вд. в стрілецькому ряді доходив до дороги, то вже кілька фір переїхали намічене місце засідки і затрималися, бо їм поломався один віз. Коли відділ розтягнувся в розстрільну і підсувався до дороги, один зі стрільців вийшов аж на дорогу, а коли зауважив поляків, подався назад. Поляки почули тріск і один з них сказав: "Там ктось єст". Однак той, що бачив нашого стрільця в польському уніформі, відповів: "То насі ходзов". К-р Кропива боявся, щоб поляки не зорієнтувалися, що це засідка і не дати їм часу взяти оборонної позиції, дав наказ вогню, помимо того, що багато стрільців були ще далеко від дороги і не взяли відповідних позицій. Ті що були вже при самій дорозі, почали стріляти на поляків з віддалі 5 - 7 м. Між поляками зчинилася паніка і вони почали панічно втікати. Большевики, яких було кілька між поляками, почали кричати: "Полячок, куди удіраєш". Поляки, що були на фірманках, які ще не вїхали в ліс, почали наступати на праве крило вд. На них відкрив вогонь кулемет, який стояв на заставі, як охорона правого крила і поляки подалися назад. Відділ вицофався.
Втрати наші. Один легко ранений, вистріляно 400 шт. амун.
Втрати ворожі. Около 12 вбитих, 1 пара коней, 3 диски амуніції, 3 шинелі.
26.4.46 р. Відділ "Вовки ІІ" та 2 рої "Вовки І", разом 65 людей, під командою к-ра Лиса зробив заставу на шосі Грубешів - Варяж в селі Варешині. Заставу затягнено в год. 16.30. Кілька хвилин пізніше на шосі появилося авто. Авто задержано, а вояків, що їхали на авті, розоружено. Від полонених вояків к-р Лис довідався, що в сторону Варяжа має їхати автоколона 18 авт під охороною 3-4 жовнірів ВП на кожному авті. Кілька хвилин опісля показалася автоколона. К-р Лис дав наказ к-рові 2-ої чоти, розтягнути рострільну на праве крило з військом 2-ої чоти і з 2-а роями "Вовки І", а сам з першою чотою (всі в польських уніформах) почав машерувати в стрілецькому ряді в напрямі авт. Коли ВП зауважило наших бійців, задержали автоколону, тільки одно авто підїхало і один з ВП запитав: "Цо єст". Наші стрільці не задержувались, машерували дальше, а один відповів по польськи: "Нема ніц. Можна єхаць далі. Ми шукалі за бандєровцамі". Відділ осягнув кінець автоколони, як перші машини почали їхати. Коли підїхали до місця, де була наша застава і зауважили стрільців на становищах в цивільних убраннях, приспішили їзду і почали з авт стріляти. К-р Лев3 дав наказ стріляти по автах. В цю саму хвилину к-р Лис з першою чотою відкрив вогонь по автоколоні, зі заду. Авта стали. Дехто з ВП відстрілювався, деякі піддалися, решта повтікали. Тих, що відстрілювалися розстріляно, інших звільнено. К-р Лис дав наказ затягнути забезпечні застави, а сам з рештою вд. почав палити авта. Коли частина автоколони вже стояла в вогні, застава, яка забезпечувала праве крило, подала, що їде одно авто большевиків і танкетка. Застава відкрила вогонь по авті і танкетці. Стрільці "Вовки І" і перший рій "Вовки II" відступили в напрямі фільварку. Тут заняли становища і почали обстрілювати авто і танкетку. Авто і танкетка, доїхавши до горіючої автоколони, задержалися. К-р Лис кричав до большевиків "Брасай ружжйо. Руки вйорх!". Коли вони цього не зробили, к-р Лис з кількома стрільцями відкрив вогонь з найближчої віддалі по авті. Большевики повискакували з авта і залягли в рові, 1-ша чота з наказу к-ра Лиса почала наступати в напрямі танкетки, відкриваючи по ній скупчений кулеметний вогонь. Танкетка почала скажено обстрілювати наших стрільців, однак вогонь танкетки не разив, тому що якраз тут був догідний терен посуватися вперед. Коли це побачили большевики, які лежали в рові, почали втікати. В той час к-р Лев з двома стрільцями, посуваючись вздовж горіючої автоколони в напрямі танкетки, впав поцілений кулею з танкетки в груди. Після кілька хвилинного обстрілу нашим кулеметним вогнем танкетка перестала стріляти. Правдоподібно кулеметник танкетки був вбитий. Коли 1-ий рій 1-ої чоти почали кричати: "Давай торпеду", танкетка завернула і почала втікати. Була однак так ушкоджена, що відїхала 100 м. затрималась і дальше їхати не могла. Обслуга танкетки втікла. На другий день большевики приїхали автом по танкетку, то з неї тільки частина зостала, бо селяни порозбирали мотор і деякі частини. Відділ, боячись щоби не прийшла більша підмога, поспішно відступив, не вспів забрати всієї здобутої зброї.
Втрати наші: 1 вбитий.
Вистріляно: 2000 шт. амун., з того 1500 шт. до автомат[ичної] зброї.
Втрати ворога: 43 вбитих жовнірів ВП і 3 большевики, знищено 19 автомашин, ушкоджено танкетку. Здобуто: 2 кулемети, 4 ППШ, 10 крісів, 5000 амуніції.
"Вовки II".
12.4.46 р. 1-ша чота під час перемаршу через с. Турковичі на колонію Аполін зловила двох поляків з МО. їх розоружено і після пропаґандивної гутірки випущено.
Здобуто: 1 кулемет, 1 кріс, 1 пістоль і 400 шт. амуніції.
15.4.46 р. 2-ий рій 1-ої чоти кватирував в с. Коркові. Хтось доніс про це полякам, які слідуючого дня рано в числі 80 людей ВП приїхало до села і окружили хату, в якій кватирував рой. Хоробрий і жандамерист Березинський. Коли вони побачили, що поляки окружують хату, окрилися на стрих. Поляки почали робити ревізію в хаті, а двох вилізли на стрих, щоб там зробити ревізію. На стрисі зауважили наших бійців, які сховалися в сіно. Поляки так перестрашилися, що не змогли рушити ні взад ні вперед. Березинський використав ту хвилину і застрілив одного з них. В цю хвилину Хоробрий хотів застрілити другого, але йому затявся пістоль, і поляк випустив серію з фінки та ранив Березинського в плечі і в цю саму хвилину впав пострілений пістолем Хороброго. Оба наші стрільці поскакали до сіней. Поляки з хати повтікали і з надвору почали обстрілювати хату. Хоробрий і Березинський вискочили з сіней на веранду і відкрили вогонь по скупчених там поляках. Зі сторони поляків впав вбитий кулеметник. Це спанікувало їх і повстало між ними замішання. Наші стрільці використали замішання, відстрілюючись втікли зі села. В сусідній хаті кватирувало також двох стрільців - Явір і Кавка. Вони заховали зброю, залишили тільки пістолі, перебралися в цивільне убрання і в той спосіб втікли з села. Двох інших стрільців всіли на фірманку і почали втікати зі села. Оба були в польських уніформах, тому поляки по них не стріляли, бо думали, що то їхні вояки. Стрілець Зелений почав стріляти на поляків під час їзди на фірманці. Тоді поляки зорієнтувалися і відкрили вогонь по фірманці та ранили стрільця Зеленого в живіт. Однак їм вдалося втічи.
Втрати наші: 2 ранені.
Вистріляно: 200 шт. набоїв.
Втрати ворога: 4 вбиті, 3 ранені.
16.4.46 р. К-р 2-ої чоти Лев кватирував з чотою в угринівськім лісі. Большевики почали робити облаву на ліс. К-р Лев постановив відступити в глибину ліса. Під час відступу большевицький літак з низького лету почав обстрілювати чоту. Чоті вдалося відступити до долобицького ліса без втрат. Тут большевики не робили облави. Того самого дня увечорі рой[овий] тої ж чоти їхав з роєм фірманками до с. Тудорковичі. Під селом наїхав на большевицьку заставу. Большевики відкрили вогонь. Рій відступив, залишаючи коні.
Втрати наші: 4 пари коней з возами, 2 шинелі.
19.4.46 р. Ройовий 3-го роя 1-ої чоти з 16-ма людьми вимінував мости на шосі Грубешів - Варяж. Знищено 3 мости і спалено с. Мірче. Зужито 200 кг. вибухового матеріялу. Того самого дня к-р 1-ої чоти Дуда, з наказу к-ра Лиса, повинен був спалити с. Космів. К-р Дуда взяв зі собою 2 рої своєї чоти, пішов у напрямі Космова. Коли рої підійшли до фільварку, найшли на большевицьку заставу, бо большевики закватирували годину перед тим в тій місцевості. Рої відстрілюючись відступили. По дорозі спалено колонію Тихобіж і виміновано мости в Мірчу, Модрині і Варешині.
Прострілено і зужито: 30 шт. амун. і 250 кг. вибухового матеріялу.
26. 4. 46 р. Гляди звіт "Вовки І".
27.4.46 р. З наказу к-ра Лиса стр. Прибувший розібрав рейки залізничого шляху Сокаль - Ковель на віддалі 1000 м. Прибувши, виконав завдання при помочі цивільного населення.
28.4.46 р. В с. Шмиткові кватирувало 3 рої "Вовків ІІ". Як тільки розвиднілося, стійка зауважила, що до села їхали поляки. Наші рої відступили до ліса та поховалися до бункрів. Поляки робили облаву на ліс і знайшли бункер, в якому був скритий ройовий 1-ого роя 2-ої чоти Діброва з 6-ома стрільцями свого роя і з 5-ома стрільцями 2-ої чоти. Коли поляки почали розкопувати бункер, стр. Андруша вийшов з бункера і хотів стріляти на поляків та в цю хвилину впав ранений. Його поляки забрали живим. Поляки почали кидати ґранати до бункра. Ройовий Діброва побачив, що нема виходу, дав наказ стрілятися і застрілився першим. Опісля пострілялися інші після наказу. Стр. Жук, стріляючи собі в голову, тільки ранився і його також безпритомного забрали поляки живим. Трупів забрали поляки до Варяжа і наказали греко-кат. священникові похоронити їх по закону. Опісля польський майор мав промову до ВП, де сказав: "Ото сов жолнєже. Не так як ви, од єднеґо стшалу подносіцє ренце до ґури". Стрільці забрані живими, на допитах нічого не всипали.
Втрати наші: 10 вбитих, 2-ох забрали поляки живими4, 3 кулемети, 4 десятки, 2 ППШ, 1 ППС, 3 пістолі, 1500 штук амуніції, з того 320 шт. до автоматів.
Того самого дня стр. Скала кватирував в с. Себечеві. Коли почув стріли в напрямі Шмиткова, втік у поле і скрився до бункра. Поляки це зауважили і знайшли цей бункер. Скала, не маючи іншого виходу, застрілився.
Втрати наші: 1 вбитий, 1 ППШ, 1 пістоль.
"Галайда II".
10.4.46 р. З доручення к-ра Прірви вд. під командою к-ра Чавса зробив засідку на дорозі Угнів - Белз. В год. 8:30 над'їхало авто ВП, в напрямі до Угнова. Після 3-ри хвилинного обстрілу авта нашим вд., авто знищено. Частина ВП втікло. Вд. вицофався.
Вистріляно: 450 шт. амун., з того 250 до автоматів.
Ворожі втрати: 12 вбитих: 1 поручник поляк, 1 лейтенант НКВД, 10 жовнірів ВП, 3 ППШ, 2 пістолі, 2 кріси, 10 дисок амун., 3 уніформи, 1 фотоапарат.

Слава Україні!
Постій, 25.5.46.
П[исар] К.В. Горинь.                  К-р КВ Прірва.
Фотокопія машинописного оригіналу

Примітки

1 Цей звіт не має ні заголовка, ні дати. Де повинен бути заголовок рукою написано: "Данилів за квітень 46"
2 Мова про околиці Грубешева, які були "північне" нашої холмської
"республіки" УПА.
3 "Лев" - Євген Борецький з Долобичева Грубешівського повіту, студент, випусник старшинської школи УПА "Олені". Він був тоді чотовим у сотні "Вовки".
4 Дописано рукою на полі звіту: "Стр. Жука закатували. На знімці є 11 покатованих трупів".

AUOP,2721,том 4,аркуш 266-269.

                    Підготовка текстів, примітки, ілюстрації і резюме - Євген Штендера,
                                                          (с)1985-2001.


Вип.8,    літо 2002   «Літопис»
Всі права застережені. Відтворення матеріялів у будь-якій формі тільки з письмового дозволу видавця.
При використанні наших публікацій посилання на журнал «Літопис» обов’язкове.
© «Форум дослідів історії УПА»

| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |