| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |


[Оперативний звіт]
місяць грудень [1946 р.]Вовки 99/551
Дня 26.12.1946 к-р 1 роя Левко-Шум, в порозумінні з к-ром пвд. Остапом, поїхав враз з цілим роєм, двома підводами, в терени, замешкувані польським населенням, організувати мясні харчі для пвд. На год. 18-ту прибув до села Кмичин та сам Левко із одним стрільцем пвд. пішов до хати зорієнтуватися, де можна зареквірувати свині.
Тим часом віст. Гаркуша, який находився на дворі, роззброїв вже одного переходячого осібняка, що мав англійського кріса. Роззброєний заявив, що він є членом ОРМО та що є їх в тому селі 24 і мають всі крісову зброю. Роззброєного залишено під сторожею, а Левко ще з кількома стр[ільцями] йдуть по хатах і роззброюють ще 3-ох з ОРМО. Опісля, тому що село дуже розтягнене, в селі рух, замала наша сила, щоби в короткому часі при розтяглості села роззброїти всіх, рішено перервати роззброювання та приступити до виконування завдання, за яким приїхали. Подалися в поворотну дорогу до колонії Кмичин, Левко з Крилатим та Гаркушою впереді, а фірманки 100 м. позаду. Нараз перед ними зарисувались від сторони будинків три постаті. Левко здержує їх словами в польській мові: "Кто єст!" - "А там кто?" - паде відповідь і рівночасно відкрито вогонь. Левко з товаришами відповів також вогнем, а за цей час наспіли інші хлопці і ворог втікає.
Нараз десь збоку тихий вистріл і щось червоне впало між Левком, Крилатим і Гаркушою, які думали, що це ракета не експльодувала, та за секунду експльозія - Левко і Гаркуша легко ранені. Це була крісова ґраната. Як пізніше устійнено, було це УБП, яке об'їздило терен та розділювало зброю між ОРМО.
При такому обороті справи треба було зрезиґнувати з організування харчів, а подумати про цілковитий відворот. Так теж і зроблено.
Вислід сутички.
Ворожі втрати: невідомі.
Власні страти: 2 легко ранені.
На ОРМО здобуто: 4 кріси (3 англ. 10 заряд.), 45 шт. рос. і 30 англ. амун.
Вистріляно: 39 шт. крісової і 27 фінк. амун.
II.
На відтинку Данилів діяло протягом звітового м-ця дві головні ворожі польські сили - стала і доривочна.
1. Сталі:
а) ВОП квартирувало в звітовому м-ці:
Белз від 50 до 60 осіб.
Кристинопіль від 50 до 60 осіб.
Забужжя-Сокаль від 70 до 80 осіб.
Крилів від 60 до 65 осіб.
Разом від 230 до 265 осіб.
б) МО кватирувало в звітовому місяці:
Белз від 8 до 12 осіб.
Кристинопіль від 10 до 15 осіб.
Забужжя-Сокаль від 20 до 25 осіб.
Варяж від 18 до 20 осіб.
Кирилів від 7 до 9 осіб.
Метелин від 6 до 7 осіб.
Ликошин від 6 до 7 осіб.
Грубешів від 40 до 45 осіб.
Разом від 115 до 140 осіб.
в) УБП кватирувало в звітовому м-ці:
Грубешів від 60 до 70 осіб.
Разом: від 60 до 70 осіб.
г) ОРМО кватирувало в звітовому м-ці:
Белз від 20 до 30 осіб.
Кристинопіль від 40 до 50 осіб.
Забужжя-Сокаль від 40 до 45 осіб.
Разом: від 80 до 125 осіб.
Разом усіх польських сил перебувало протягом звітового м-ця:
ВОП від 230 до 265 осіб.
МО від 115 до 140 осіб.
УБП від 60 до 70 осіб.
ОРМО від 100 до 125 осіб.
Разом від 505 до 600 осіб.
Кромі сталих польських сил перебували протягом звітового м-ця стала большевицька ворожа сила НКВД і кватирувала:
Грубешів від 40 до 45 осіб.
Разом від 40 до 45 осіб.
2. Доривочна польська ворожа сила, яка перебувала в терені в часі звітового м-ця мала виключно передвиборче пропагандивне завдання. Ціла доривочна ворожа польська сила начислювала около 300 чоловік і вела передвиборчі мітинги по селах і так:
1 група около 40 чоловік рейдувала:
Перемислів дня 4 до 5.12.46 р.
Вижлів дня 5 до 6.12.46 р.
Миців дня 6 до 9.12.46 р.
Цеблів дня 13 до 14.12.46 р.
Жабє дня 14 до 15.12.46 р.
Себечів дня 16 до 19.12.46 р.
Разом перебувала 13 днів, а по закінченні свойого завдання подалася на Варяж.
2 група около 40 чоловік рейдувала:
Василів дня 4 до 6.12.46 р.
Кривиця дня 6 до 8.12.46 р.
Корчмин дня 8 до 9.12.46 р.
Щепятин дня 9 до 11.12.46 р.
Разом перебувала 8 днів, а по закінченні свойого завдання подалася на Томашів.
3 група около 40 чоловік рейдувала:
Гільче дня 13 до 14.12.46 р.
Жнятин дня 14 до 15.12.46 р.
Довжнів дня 15 до 16.12.46 р.
Разом перебувала 4 дні, а по закінченні свойого завдання подалася на Варяж.
4 група около 40 чоловік рейдувала:
Угринів дня 4 до 5.12.46 р.
Тудорковичі дня 5 до 6.12.46 р.
Старгород дня 6 до 7.12.46 р.
Городиловичі дня 7 до 8.12.46 р.
Войславичі дня 8 до 10.12.46 р.
Разом перебувала 7 днів, а по закінченні свойого завдання подалася на Варяж.
5 група около 150 чоловік рейдувала з тим же самим завданням по селах Холмщини: Витків, Потуржин, Василів та інші і перебувала в терені від 4.12.1946 р. до 23.12.1946 р., тобто 19 днів. Дня 23.12.1946 р. подалася на м. Грубешів. Кромі вище вичислених заквартирувало в терені ще дві групи ВП в силі около 80 чоловік, а саме в Долбичеві і Варяжі по 40 осіб і як доносить розвідка є це охорона виборчої урни та комісаря виборчої округи, який перебуває в Варяжі.
Уся робота, як доривочної так і сталої ворожої польської сили в терені протягом звітового м-ця мала виключно пропаґандивний характер в зв'язку із наближаючимися виборами. Колишні польські людолови і розбійники, які ще кілька місяців тому виганяли українське населення до СССР, які ще вчора грабили і побивали оставше українське населення, сталися сьогодні [в напередодні виборів] "ревними опікунами" та "ангелами хоронителями" з втіленням усіх прикмет справедливости, як це давалося вичути в виголошуваних ними промовах на передвиборчих мітингах. Вчорашня не здисциплінована голота, яка стріляла наших людей, палила наші села, стала нагло сьогодні карною і здисциплінованою одиницею в поведінці та відношенні до українського населення. Все це далося вичути і побачити з передвиборчого рейду груп доривочної ворожої польської сили. "Ревні опікуни" записували на те, щоб потім кинути до коша, усі кривди заподіяні населенню, а довідавшися про деякі, як пр., спалення с. Вижлова ВП та побиття деяких господарів тим же самим ВП чи МО пообіцяли усе те зло направити, а станеться це тоді, коли населення піде до виборчих урн і віддасть свої голоси за "демократичний блок".
ВОП також брав участь у передвиборчій пропаґанді, але виключно по селах положених в прикордонній полосі, тобто 5 км. від кордону.
УБП не лишилося також позаду інших і брало може найактивнішу участь в пропаганді, що заключалась в приділенні до кожної рейдуючої пропаґандивної групи по кілька своїх людей, розуміється для самоконтролі, а в першу чергу для розвідки на протиукраїнському відтинку.
При тім кожна із пропаґандивних груп розпродала населенню багато календарів на 1947 рік та "демократичної преси" на курення, як це висловлювалися деякі продавщики. Погранзастави з-за Буга та Солокії протягом звітового місяця в терені не показувалися.

?Yu Sh - 41 == в оригіналі: в передднях.
III.
Узброєння та умундурування в задовільному стані у всіх пвд. В пвд. в яких не було санітарів, зараз є після відбутого двотижневого санвишколу, який відбувся в звітовому м-ці за старанням У.Ч.Х.
Пвд. прохарчовуються в цивільного населення, та кромі того приготовляють собі залізні порції м'яса і товщу, які виносять по 20 кґ на стрільця.
На закуп медикаментів для У.Ч.Х. відпущено з фондів К.В. 35,000 зл.
IV.
Дня 22.11.46 р. Прибув к-р КВ ст. бул. Беркут. До пвд. Вовки 100/554 прибув політвиховник ст. стр. Зенко. Інших персональних змін в пвд. не було. Стан як в залучнику.
V.
На підставі одержаних військових підручників пвд. вишколюються здебільша теоретично.
УІ.
Протягом звітового м-ця проводжено у всіх пвд. за виїмком гостюючого Г ІІ, в якому брак політвиховника, політвиховні заняття.

Вовки 99/551.
15.12.46 р.Читання радієвих вістей - 2 год.
20.12.46 р. Загальні відомості з історії України - 3 год.
26.12.46 р. Читання радієвих вістей - 2 год.
Разом пвх. занять 7 годин, переводив політвиховник Гучава.

Вовки 99/512.
18.12.46 р. Декалог з поясненнями; відомості про УПА, УГВР - 3 год.
27.12.46 р. Відомості з українознавства - 3 год.
9.12.46 р. Стрілець-пропагандист, поведення між населенням - 2 год.
Разом пвх. занять 8 годин, переводив політвиховник Чумак.

Вовки 100/554.
23.12.46 р. Політичний огляд відомості про УГВР - 3 год.
Заняття переводив пвх. Зенко.

Вовки 100/555.
15.12.46 р. Політичний огляд - 2 год.
26.12.46 р. Історія України - 3 год.
27.12.46 р. Декалог - 3 год.
29.12.46 р. Історія України - 3 год.
Разом пвх. занять 11 годин.
Заняття переводив в пвд. Вовки 100/555 районовий пропагандист Чмелик.
УІІ.
За час звітового м-ця перепроваджено відправи з ком. складом всіх пвд., яких реферовано:
1) справи канцелярії;
2) справи господарські, прохарчування та умундурування;
3) справи різні;
а) конспірація;
б) дисципліна;
в) поведінка вояка серед населення;
---------------------------------------------
YUSH?=42 "Беркут" ("Ворон") - Володимир Сорочак, студент, випусник старшинської школи УПА "Олені", який після школи був сотенним у Перемиському курені УПА. 28 листопада 1946 р. перебрав командування 28 холмського ТВ УПА "Данилів".

г) відношення до польського населення;
ґ) заготовка харчів між українським та польським населеням;
д) напрямні відносно оперативних дій;
е) зв'язок;
є) співпраця з тереновим проводом;
ж) справа санітарна - заряджено копання санітарних криївок.
Кромі цього проведено інспекцію вд. Вовки 99 із слідуючим вислідом:
стан моральний - задовільний;
стан політвиховний - задовільний;
стан умундур. та взуття - добрий;
стан узброєння - добрий;
стан забезпечення на зиму - добрий.
Видано протягом звітового м-ця ряд наказів і розпоряджень.

Слава Україні!
в.о.ш.ш. КБ. Беркут                  в.о.к-ра КВ. Громовий.

AUOP,2721,том 3,аркуш 31-36.

                    Підготовка текстів, примітки, ілюстрації і резюме - Євген Штендера,
                                                                           (с)1985-2001.


Вип.8,    літо 2002    «Літопис»
Всі права застережені. Відтворення матеріялів у будь-якій формі тільки з письмового дозволу видавця.
При використанні наших публікацій посилання на журнал «Літопис» обов’язкове.
© «Форум дослідів історії УПА»

| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |