| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |Оперативний звіт
[за] місяць січень [1947 р.]Вовки 99.
В ночі з 31.12.46 р. на 1.1.47 р. к-р 1-ої чоти бул. Остап висилає 4-ох стрільців на чолі з ст. стр. Шваґром для допомоги рай. СБ з метою арештувати мешканця с. Дутрова, підозрілого в веденні розвідки по українських селах на користь УБП.
Винного вдалося арештувати без найменшого спротиву зі сторони того ж, а то тому, що зброю, яку мав в посіданні, мав заховану. При тім сконфісковано йому одну пару коней і одну безрогу.
Вислід. Арештування винного та конфіската 1-ої пари коней і 1-ої безроги.
Дня 9.1.47 р. до села Доброчина приїхало 3-ох з МО Кристинопіль та кількох цивільних поляків розбирати українські хати.
Того ж дня кватирувало в тому ж селі 5 стрільців з 2-ої чоти, 4-х стрільців з іншого відділу та 3-ох з теренової сітки. Довідавшись про приїзд міліціонерів, хлопці рішили прогнати їх. З тою ціллю підійшли непомітно поміж хатами на місце, де міліціонери і цивільне польське населення було зайняте розбиранням хатів та віддали кілька стрілів. Міліціонери та цивільне населення, почувши стріли, покидали все і втікли, лише один із МО здався, якому забрано зброю.
Вислід наскоку.
Ворожі втрати: жодні.
Власні втрати: жодні.
Двох міліціонерів втікло, 1 здався, якого роззброєно і звільнено.
Здобуто: 1 кріс, 2 шинелі, 2 шапки військові, 2 пояси військові, 5 пар коней і 4 вози.
Вистріляно: 20 шт. анмуніції.

Вовки 100/555.
Дня 7.1.47 р. ст. стр. Богун, квартируючи в с. Шихторах довідався, що до сусіднього села Підсочного приїхав 1 осібняк, який від місяця часу служив в ВОП-Крилів, з ВОП робив напади на села і за його інформаціями ВОП арештувало в терені декількох людей. Ст. стр. Богун взяв децизію вищезгаданого осібняка арештувати, якщо не буде ставити збройного стротиву, а в противному випадку зліквідувати, як розвідчика і донощика ВОП в Крилові.
Вечером о год. 20 ст. стр. Богун пішов з тою ціллю до с. Пісочне. Підійшов під ту хату, де був цей осібняк і застукав у двері та застав їх замкненими. На його стукіт вийшла жінка і повідомила його, що прибувший осібняк, вчувши стукіт, сховався в хаті за шафою. Ст. стр. Богун входить до хати і взиває згаданого осібняка, щоби вийшов з-за шафи і щоби підняв руки вгору. Цей, однак, думаючи рятуватися, звалює шафу на ст. стр. Богуна. Але Богун в цей час пускає по ньому одну серію з ППШ. ППШ затинається, а осібняк ловить за цівку і наступає шамотання. Ст. стр. Богун ловить за пістолю і осібняк - розвідчик пускаючи зі страху автомата із словами: "Брацє не стшеляй мє, я ці не видам". Але розгарячкований ст. стр. Богун пускає по ньому ще одну серію і осібняк - розвідчик паде трупом.
Вислід наскоку.
Ворожі втрати: 1 вбитий.
Власні втрати: жодні.
Дня 10.1.47 р. ройовий віст. Ворона, перебуваюли з роєм в терені, хотів заквартирувати в с. Махнівці б. Белза. Застукав до одної хати і попросився на квартиру, але господар його не прийняв. Він пішов до іншого, а господар, який його не прийняв, як виказалося пізніше, послідкував де Ворона пішов на кваритиру і доніс до ВОП у Белзі.
Вже в 5-ій ранку хата, в якій був на квартирі віст. Ворона, була окружена ВОП-ом, так що віст. Ворона, думаючи рятуватись втечею, вибіг другими дверима, а за втікаючим ВОП відкрив вогонь, в наслідок чого віст. Ворона зістав ранений. Він почав відстрілюватись з автомата, але бачучи своє безвихідне положення, застрілився. ВОП ще перед тим вкинув до хати, в якій кватирував віст. Ворона, 8 ґранат, від яких зістала поранена місцева жінка. З покійного віст. Ворони здерло ВОП все умундурування і чоботи та забрали ППШ і пістолю. Кромі того забрали одну пару коней, якими приїхав Ворона.
Вислід нападу.
Ворожі втрати: невідомі.
Власні втрати: 1 вбитий.
Втрачено: 1 фінку, 1 пістолю, 2 коні та цілковите умундурування віст. Ворони.
Дня 17.1.47 р. зістав застуканий ст. стр. Богун та стр. Мирний в с. Пісочне, будучи там в цей день в службових справах. Група ВОП в числі около 15 осіб наскочила на хату, де ст. стр. Богун і стр. Мирний відпочивали і пересушували перемоклі чоботи. Десь о год. 2 вночі хтось з'явився під вікном і застукав, а коли жінка запитала хто то, у відповідь впало в українській мові: "Сусід". Але тому, що рух на подвір'ю був досить підозрілий і стукання повторилося у всі вікна і двері, ст. стр. Богун відчинив вікно і викинув на подвір'я приготовлену, відбезпечену ґранату. Відтак вибіг на подвір'я, а за ним стр. Мирний та почали обстрілювати довкруги себе. Вороги відповіли кулеметним вогнем, але ст. стр. Богун і стр. Мирний відв'язувалися від переважаючої кількости ворога, час до часу залягаючи і відстрілюючись. Як відтак виказалось, у висліді цієї сутички було із сторони ВОП двох вбитих і один поранений. Нашим повстанцям вдалося щасливо втекти.
Вислід сутички.
Ворожі втрати: 2 вбитих, 1 ранений.
Власні втрати: жодні.
Вистріляно: 25 шт. фінкової та 18 шт. крісової амуні[ці]ї.
Гостюючий Г.ІІ.
Дня 4.1.47 р. ст. стр. Очерет та стр. Яворенко, які квартирували в с. Винники, зістали застукані облавою ВП і УБП. Вив'язалась перестрілка, в якій загинув ст. стр. Очерет (вистрілявши всі набої, застрілився), а стрілець Яворенко попав в руки ворога будучи раненим, але на другий день помер, нічого не визнавши.
Вислід сутички.
Ворожі втрати: невідомі.
Власні втрати: 2 вбитих.
II.
На оперативному відтінку Данилів діяло протягом звітового місяця дві головні ворожі польські сили: стала і доривочна.
Сталі:
а) ВОП кватирувало в звітовому місяці:
Белз від 45 - 60 людей.
Кристинопіль від 50[40] людей.
Забужжя (Сокаль) від 70 - 80 людей.
Крилів від 40 - 48 людей.
Разом від 210 - 248 людей.
б) МО квартирувало в звітовому місяці:
Белз від 8 - 10 людей.
Кристинопіль від 8 - 10 людей.
Забужжя (Сокаль) від 8 - 12 людей.
Варяж від 18 - 20 людей.
Ликошин від 6 - 7 людей.
Метелин від 7 - 8 людей.
Грубешів від 40 - 47 людей.
Разом від 100 - 114 людей.
в) УБП квартирувало в звітовому місяці:
Грубешів від 55 - 60 людей.
Разом від 55 - 60 людей.
г) ОРМО квартирувало в звітовому місяці:
Белз 15 - 20 людей.
Кристинопіль 20 - 25 людей.
Забужжя (Сокаль) 40 - 50 людей.
Грубешів 20 - 25 людей.
Разом 95 - 125 людей.
Сталі большевицькі ворожі сили, які ще минулого м[іся]ця перебували на нашому терені, а саме група НКВД в Грубешові, десь вибралася в напрямі на Замість, демолюючи своє приміщення.
Доривочна ворожа польська сила, яка перебувала в звітовому м[іся]ці на нашому терені мала в основному пропаґандивне передвиборче завданя та час до часу помагала УБП в нападах на терен, або поодинокі хати - господарства підозрілих людей.
Так як і в попередньому м[іся]ці робили вони перевиборчі мітинги по селах і закликали всюди голосувати за листи нумер 3, тобто за "новою демократією". Були в терені до дня виборів, тобто до 19.1.47 р., відтак деякі з них забрали виборчі урни і подались в напрямку на захід.
Більш помітним в звітовому місяці був рух сталої ворожої польської сили УБП, а зосібна ВОП-у, який мав характер нападів на села і поодинокі хати, на підставі доносів по більшій части, як напр., напад ВОП-у на сс. Винники, Лещків в дні 4.1.47 р., а також напад на с. Махнівок в дні 10.1.47 р., де зістав вбитий віст. Ворона.
Крім того ворог оперував насліпо, намацуючи повстанців. Так було у Вербіжу (де вбито одного повстанця), в Лещкові (вбито одного цивільного хлопця, спроваджено його до втечі, а опісля застрілено), в Себечеві (заскочений повстанець вбив 1-го з ВП, 1-го ранив, сам утік неушкоджений).
Вибори до польського парламенту, які відбулися в дні 19.1.47 р. виказали "велику відданість" громадян - виборців теперішньому польському урядові, а сама процедура голосування, яка мала найбільш "демократичний" характер, згори придуманий сталінським вислужницьким урядом Берута і його кліки, виглядала ось як.
Виборці ще з віддалі до виборчого локалю попадали між шпалір ВОП, ВП та МО. Чуючися так безпечними входили до виборчого локалю, де давали їм "добровільно" коперту з вложеною "добровільно" листою нумер 3, яка забирала своїм горішнім кінцем із коперти, а "вказівники - автомати" в особах вояків ВОП-у чи інших формацій підводили за руку кожного з виборців до виборчої урни, де казали "добровільно і потаємно" вкидати коперту в щілину урни.
Так відбувалися "найдемократичніші" вибори до польського парламенту в Белзській виборчій дільниці м. Белз.
Подібно відбувалися вибори в Кристинополі, Варяжі і інших місцевостях, з меншими або більшими відхиленнями, як в схарактеризованій вище одній із виборчих дільниць, в залежности від того, як компетентні і відповідальні за хід виборів чинники розуміли демократичні вибори, а радше який мали наказ від безпосередніх зверхних чинників вибори по "найбільш демократичних" засадах провести.
УБП, як вже вижче згадано, робило протягом звітового м[іся]ця напад на села, або на поодинокі годподарства на підставі доносів, а також висилали в терен спец[іяльних] розвідчиків, які були виловлювані й унешкідливлювані завдяки нашій партизанській чуйности.
Погранзастави з-за Буга і Солокії протягом звітового місяця в нашому терені не показувалися.
ІІ.
На оперативному відтінку Данилів є:
1) Залізні дороги:
а) одноторові: Вебковичі - Грубешів на Володимир В. - чинна, залізничний міст на Гучві - неушкоджений.
Ульгівок - Сокаль - Кристинопіль - Белз - Стаї до Угринова - нечинна, висаджені мости в Ульгівку, на Бузі залізний; на тому місці є поставлений дерев'яний - неушкоджений. Кромі того на цій лінії є висаджені 10 мостів менших бетоново - залізних.
б) вузькоторівка: Угринів - Тарношин - Ульгівок - Рокітна до Лащева - нечинна, мимо того, що тор в порядку і мости цілі.
Лащів - Грубешів - чинна.
2. Дороги - шоси:
а) 2-а класа: Варяж - Белз - чинна.
Сокаль - Кристинопіль - чинна.
Сокаль - Варяж - Долобичів - Грубешів - чинна.
З усіх 3-ох мостів більших немає, а малі, які були, зірвані і не відбудовані, натомість засипані камінням.
3. Фабрики:
а) 1-а текстильна фабрика в Лещкові - нечинна, сильно знищена.
б) 1-ий тартак у Вербковичах - чинний.
4. Летовища: немає.
5. Військові укріплення: немає.
ІІІ.
Узброєння, умундурування і взуття в вд. і пвд. в задовільному стані. Відносно санітарної сторінки, то тут відчувається брак медикаментів та перев'язочного матеріялу. Кадри санітарів в пвд. поповнюються після відбутих курсів, улаштовуваних заходом УЧХ.
IV.
Вовки 99.
До відділу Вовки 99 прибув на функцію к-ра вд. хор. Яр. Зайшла також зміна в командному складі пвд. Вовки 99/552. До теперішнього к-ра пвд. віст. Крука перенесено карно до вд. Вовки 100/555 як ройового, натомість інстр[уктор] вд. Вовки 100/555 ст. віст. Горак очолив пвд. Вовки 99/552. Перенесено за кару також ст. стр. Бориса із пвд. Вовки 99/552 до пвд. 100/555. Ст. стр. Сян вибув з вд. Вовки 99 до почоту КВ.
Вовки 100/554.
З вд. вибув ст. віст. Соловій, який будучи в заскоченню дня 1.1.47 р. в с. Жабчу зістав ранений і після 4-ох днів помер.
Вовки 100/555.
З вд. вибув віст. Ворона, який впав заскочений ВОП дня 10.1.47 р. в Махнівку коло Белза.
Вибув також ст. віст. Горак, а прибув віст. Крук і ст. стр. Борис (як вище).
Гост. Г.ІІ.
Дня 4.1.47 р. впали заскочені облавою ВОП-у і УБП у Винниках ст. стр. Очерет і стр. Яворенко.
V.
Вовки 99.
Протягом звітового місяця переведено з пвд. Вовки 99/551 6 год. військового вишколу:
10.1.47 р. Зброєзнання - 2 год.
15.1.47 р. Впоряд. - 2 год.
20.1.47 р. Полева служба - 2 год.
Разом 6 годин. Вишкіл проводив к-р пвд. бул. Остап.
Вовки 100/555
Протягом звітового місяця к-р ст. бул. Давид перевів 6 год. військ. вишколу:
23.1.47 р. Топографія - 2 год.
25.1.47 р. Полева служба - 2 год.
27.1.47 р. Впоряд. - 2 год.
Разом 6 годин.
В інших вд. і пвд. військ. вишколу не проводилося. В всіх вд. і пвд., кромі Гост. Г.ІІ, в якому брак політвих., перепроваджувано політвихов. заняття так:
Вовки 99/551.
3.1.47 р. Конспірація, поведення в терені, відношення до населення, пропаґанда серед населення, праця над собою - 2 год.
13.1.47 р. Інформативні вісті - 3 год.
17.1.47 р. Стрілець - пропаґандист, наші кличі, за що боремося, політично-самостійний устрій в Українській Самостійній Соборній Державі, наше відношення до сусідів - 3 год.
22.1.47 р. Провірка читання літератури, інф. вісті - 2 год.
Разом політвиховних занять - 10 год.
Перевів політвих. вд. бул. Гучава.
Кромі того відсвятковано в дні 29.1.47 р. Свято Державности та свято Крутянського Чину з слідуюлою програмою:
1) Святочний наказ.
2) Слово політвих.
3) Однохвилипна мовчанка.
4) Ні слів, ні ридань, ні прокльонів - пісня.
5) Ідея Української Державності - відчит.
6) Зоріла золота заграва - пісня.
7) Не пора - пісня.
Вовки 99/552.
22.1.47 р. Відсвятковано Свято Державности.
29.1.47 р. Відсвятковано Свято Крут. Програма як вище.
Свято перевів політвих. пвд. Чумак.
Вовки 100/554.
12.1.47 р. Інф. вісті - 2 год.
16.1.47 р. Відносини польсько - українські - 2 год.
Разом політзанять - 4 год.
Провів політвих. Зенко.
Кромі того відзвятковано в дні 26.1.47 р. Свято Державности і Свято Крут, яке перевів з вд. провід. Дунайський.
Вовки 100/555.
20.1.47 р. Література - 2 год.
21.1.47 р. Література - 2 год.
25.1.47 р. Історія України - 2 год.
Разом політвих. занять - 6 год.
Перевів бунч. вд., викон. об. політвих., віст. Сурмач.
Кромі того вд. відсвяткував дня 22.1.47 р. Свято Державности, яке перевів пров. Дунайський і дня 29.1.47 р. Свято Крут, яке перевів рай. пров. Чмелик.
VII.
В часі звітового місяця провірено канцелярії вд. і пвд. та запроваджено канцелярійні книги.
Дня 18, 19 і 20 січня 47 р. переведено генеральну контролю в пвд. Вовки 99/552, яка виказала недомагання в кожній ділянці і деякі надужиття в ділянці господарчій та не забезпечення пвд. на зиму і на тій підставі звільнено віст. Крука із функції к-ра пвд., а передано карно на функцію ройового до вд. Вовки 100/555. На його місце назначено к-ром пвд. Вовки 99/552 ст. віст. Горака.
Дня 25.1.47 р. перведено відправу ком. складу вд. Вовки в зв'язку із переданням його новому к-ові хор. Ярові. Відправа відбулася з слідуючим порядком:
1) Відкриття відправи.
2) Звітування.
3) Інструкції окремих справ.
4) Різне (внески, запити, побажання).
Після відбутої відправи, на якій був присутній к-р хор. Яр, передано йому вд. Вовки 99.
Присутні на відправі: пров. надр., команда КВ та команд. склад вд. - 10 осіб.

Слава Україні! - Героям Слава!
в. о. ш. ш. КВ./-/ Громовий.                  в. о. к-ра КВ./-/ Беркут.

AUOP,2721,том 3,аркуш 57-61; теж - 62-66

                    Підготовка текстів, примітки, ілюстрації і резюме - Євген Штендера,
                                                                           (с)1985-2001.


Вип.8,    літо 2002    «Літопис»
Всі права застережені. Відтворення матеріялів у будь-якій формі тільки з письмового дозволу видавця.
При використанні наших публікацій посилання на журнал «Літопис» обов’язкове.
© «Форум дослідів історії УПА»

| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |