| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |ПРОТОКОЛ
відправи командних складів усіх вдв. і самостійно діючих пвд. відтинка Данилів, яка відбулася в днях 27 і 28 лютого 1947 р.

Порядок відправи:
1) Відкриття відправи.
2) Пояснення плятформи УГВР.
3) Звітування:
а) к-рів вд. і пвд.;
б) політвиховників;
в) бунчужних;
г) санітарів.
4) Дискусія на тему звітів - запити, пояснення.
5) Інструктування:
а) загальні;
б) годподарські;
в) канцелярії.
6) Запити і внески.
7) Закінчення відправи.
До т. 1. Відправу почато збіркою, яку перевів шеф КВ, к-р Громовий та здав звіт к-рові КВ ст. бул. Беркутові.
К-р Беркут відкрив відправу першою точкою декальогу та познайомив присутніх з порядком нарад відправи.
До т. 2. Пояснення плятформи УГВР проробив шеф КВ к-р Громовий.
До т. 3. Першим звітував к-р Вовки 99 Яр, який вказав усі недоліки в вд. як слабе закріплення в терені, слабе загосподарювання вд. та неконспіративне перебування стрілецтва в терені. Відносно стану узброєння, умундирування відділу, то ця сторінка є задовільна, як також є задовільний бойовий стан стрілецтва. Недомагання в ділянці загосподарювання, закріплення в терені та інші пояснює к-р Яр тим, що вд. "Вовки І" був довгий час без к[оманди]ра, а підкомандний склад також не відповідав на своїх постах. Зараз ту справу наладжується, в звязку з чим переводиться певну реорганізацію вд., а радше серед командного складу.
Другим із звітуючих був к-р Вовки 100/554 ст. бул. Дуда, який вказав у першій мірі брак ройових у вд. з причини смерти рой. Соловія і перенесення ройового Хороброго, що з місця полагоджено в цей спосіб, що з вд. Вовки 99 перенесено на функцію ройового ст. стр. Яворенка. У всіх інших ділянках вд. стоїть задовільно.
Дальше звітував к-р вд. Вовки 100/555 бул. Давид, який вказав, що вд. Вовки 100/555 відносно кожної з осібна ділянки є в задовільному стані.
К-р Чавс звітуючи про вд. Г.II вказав недомагання в політвиховній ділянці з браку політвиховника, а також у загосподарюванню вд. У всіх інших ділянках вд. у задовільному стані.
Дальше звітували політвиховники вд. і як виказалося з їх звітування, що майже в кожному вд. стан моральний вояцтва стоїть на низькому рівні, а це все внаслідок надмірного вживання алькоголю деякими стрільцями. Відносно політвиховних занять чи вишколів, то кожниий з осібна політвиховник проявляє власну ініціятиву з браку курінного політвиховника, який опрацював би плян праці політвиховників та надав би їхній роботі певний напрямок. Політвиховники звітували про стан підпільної літератури у вд. і одержали інструкції проведення картотеки (каталогів) підпільної та іншої літератури.
Бунчужні в своєму звітуванні вказали стан умундурування та взуття вояцтва, що на сьогоднішній час є в задовільному стані. Однак стан загосподарювання деяких вд., тобто запаси убрань, взуття і білля є незадовільний. З приводу цього доручено бунчужним зробити запотребування на найпотрібніші речі для вд. і переслати до КВ.
Із санітарів був присутній лише санітар вд. Вовків, який не звітував, лише дістав інструкції відносно ведення санітарних книг, як книгу медикаментів та книгу уділення санітарної помочі. За неприсутніх санітарів з інших вд. - ті самі інстрункції і формуляри книг одержали бунчужні вд.
До т. 5. 3 черги почато інструкції. В загальних справах подано до відома ряд найновіших інструкцій та заряджень.
З годподарської ділянки проведено інструкцію заготівлі харчів у польського населення та заряджено завести книгу зброї, умундурування та санітарні книги.
Щодо інструкції ведення канцелярії вд. ще раз перероблено ґрунтовно формуляри усіх книг сотенної канцелярії.
До т. 7. Після обговорення всіх справ збіркою та Десятою точкою Декалогу відправу закінчено.

Постій, 28.11.1947 р.
в. о. ш. ш. КВ./-/ Громовий.                  в. о. к-ра КВ./-/ Беркут.

AUOP,2721,том 8,аркуш 184-185.

                    Підготовка текстів, примітки, ілюстрації і резюме - Євген Штендера,
                                                                           (с)1985-2001.


Вип.8,    літо 2002    «Літопис»
Всі права застережені. Відтворення матеріялів у будь-якій формі тільки з письмового дозволу видавця.
При використанні наших публікацій посилання на журнал «Літопис» обов’язкове.
© «Форум дослідів історії УПА»

| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |