| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |[Оперативний звіт]
за місяць березень 1947 р.Вовки 100/554.
Дня 22.3.1947 р. два рої в числі 17 людей закватирували в лісі під селом Вілька, де виконували кожний зарядження. Біля год. 14-ої стійка донесла, що до постою зближається якийсь цивільний чоловік. В тому часі, коли стійковий зголошував про це командирові, цей цивільний осібняк завваживши віст. Явора, який ніс дрова, віддав по нього одну серію з С.К.Т. та почав втікати в напрямі села Вілька. П'ятьох стрільців з ройовим Явором пустились в погоню за втікаючим, але добігши на край лісу повернули тому, що дальше був відкритий терен і втікаючого ділила від них відстань ок. 400 м. Відділ не опустив постою, а продовжував дальше свою працю, виставивши заставу від сподіваної сторони. О год. 17-ій застава завважила на віддаль 800-900 м. двох цивільних людей, які щораз підходили блище постою. Спочатку застава мала наказ переловити тих двох осібняків живими, однак пізніше показалося, що за двома цивільними посувається в напрямку табору ще ок. 10-15 військових. Були це ВОП з Крилова.
К-р Дуда дав наказ зайняти становища та допустити ворогів на найближчу віддаль, що і зроблено. ВОП дійшовши до наших становищ на віддаль ок. 40 м. завважив, і перший відкрив вогонь. Наші стрільці відкрили сильний кулеметний вогонь у висліді чого вбито підпоручика ВОП-у, який перебігав на праве крило. Вояки ВОП-у побачивши вбитого підпоручика почали панічно втікати.
В перестрілці одержав рану в рамя кул. віст. Явір. Від вбитого підпоручника забрано пістоль і фінку та 240 штук фінкової амуніції. Перев'язавши раненого вістуна Явора, відділ відійшов з поля бою.
Вислід бою.
Ворожі втрати: 1 вбитий (підпор.).
Власні втрати: 1 ранений.
3добуто: 1 пістоль, 1 фінку і 240 штук фінкової амуніції.
Вистріляно: 140 шт. крісової та 60 шт. фінкової амуніції.
ІІ.
На оперативному відтинку Данилів діяло протягом звітового місяця головні ворожі польські сили - стала і доривочна.
1. Сталі:
а) ВОП кватирувало в звітовому місяці:
Белз від 50 до 60 осіб.
Кристинопліль від 50 до 60 осіб.
Забужжя (Сокаль) від 70 до 80 осіб.
Крилів від 30 до 35 осіб.
Разом від 200 до 235 осіб.
б) МО кватирувало в звітовому місяці:
Белз від 10 до 15 осіб.
Кристинопіль від 20 до 25 осіб.
Забужжя (Сокаль) від 8 до 12 осіб.
Варяж від 18 до 20 осіб.
Крилів від 5 до 6 осіб.
Метелин від 2 до 3 осіб.
Ликошин від 5 до 6 осіб.
Грубешів від 48 до 50 осіб.
Лащів від 5 до 10 осіб.
Разом від 121 до 147 осіб.
в) УБП кватирувало в звітовому місяці:
Грубешів від 55 до 60 осіб.
Разом від 55 до 60 осіб.
г) ОРМО кватирувало в звітовому місяці:
Белз від 20 до 30 осіб.
Кристинопіль від 40 до 50 осіб.
Забужжя(Сокаль) від 40 до 45 осіб.
Варяж від 25 до 30 осіб.
Дутрів від 25 до 30 осіб.
Кмичин від 30 до 40 осіб.
Старе Село від 15 до 20 осіб.
Разом від 195 до 245 осіб.
Разом усіх сталих ворожих польських сил кватирувало в терені протягом звітового місяця:
ВОП від 200 до 235 осіб.
МО від 121 до 147 осіб.
УБП від 55 до 60 осіб.
ОРМО від 195 до 245 осіб.
Разом від 571 до 687 осіб.
2. Доривочна ворожа польська сила ВП, яка діяла протягом звітового місяця в терені мала свої осідки:
ВП кватирувало в звітовому місяці:
Варяж від 140 до 150 осіб.
Грубешів від 300 до 350 осіб.
Разом від 440 до 500 осіб.
Як стала так і доривочна ворожа польська сила проявляла протягом звітового місяця дуже малу діяльність. За виїмком нападу дня 17.3.47 р. на село Костяшин. ВП з Варяжа в силі ок. 30 осіб, УБП і ВП з Грубешова в силі ок. 150 осіб напало дня 26.3.47 р. на село Корчин, де зроблено ревізії по хатах вказаних перед тим зрадником Соловієм. Інших акцій не було.
Під час нападу на с. Кістяшин арештовано там 4-ох мужчин і дві дівчини. Після кількох днів двох мужчин і дві дівчини звільнено, двох мужчин ще сидять до сьогодні. ВП, яке кватирує в Варяжі, часто їздить до поблизьких сіл за опаловим деревом. Погранзастави з-за Буга і Соловії протягом звітового місяця в нашому терені не показувалися.
ІІ.
Стан доріг, мостів та інших військових об'єктів без змін. Рух ворожих машин на шляхах відбувався протягом звітового місяця в слідуючому порядку.
Дня 29.3.47 р. одно авто, 12 військових і 1 "Максим" - з Грубешова через Варяж до Белза.
На залізничному шляху Грубешів - Замість курсує щодня особовий поїзд, який час від часу з дочеплених двох до трьох вагонах товарових возить товари до спулдзєлні, а також муку з млина Долобичів.
На гостинці Грубешів - Варяж почавши від 25.3.47 р. переїзджає щоденно 3 до 4 авта, які перевозять цивільне населення, їздять також тими автами і військові, разом з цивільними.
III.
Умундурування та взуття в вд. в достатній та задовільній кількости, як також узброєння.
Санітарна сторінка наладнана. В санітарні криївки забезпечений кожний відділ.
ІУ.
Вовки 99.
Дня 5.3.47 р. згідно з наказом КВ вибув з вд. ройовий Яворенко до вд. Вовки 100/554 на функцію ройового.
Вовки 100/554.
Дня 6.3.47 р. згідно з наказом КВ прибув до вд. на функцію ройового з вд. Вовки 99 старший стр. Яворенко.
Гост. Г.ІІ.
1.3.47 р. прибув до вд. один новобранець - охотник, якого приділено до другого роя.
У.
В звітовому місяці проведено з вд. військовий вишкіл за слідуючою програмою:
Вовки 100/554.
За час звітового місяця провів загально 16 годин військового вишколу. Темою вишколу було: внутрішня служба, звязок, броєзнання та теренознавство.
Вовки 100/555.
Дня 27.3.47 р. Внутрішня служба - 2 год.
Дня 28.3.47 р. Впоряд. - 2 год.
Разом військового вишколу - 4 год.
Вишколював інстр. вд., ст. стр. Хміль.
УІ.
В звітовому місяці проведено в вд. політвиховні заняття за слідуючим порядком:
Вовки 99/551.
10.3.47 р. Академія в честь Т. Шевченка - 3 год.
13.3.47 р. Відомості з українознавства - 4 год.
18.3.47 р. Витинки з польської преси, міжнар. ситуація - 2 год.
31.3.47 р. УГВР, УПА, наші кличі, визначні історичні і літературні постаті - 2 год.
Разом політвиховних занять - 11 год.
Провів політвиховник вд. Гучава.
Вовки 99/552.
10.11.47 р. Академія в честь Т. Шевченка - 1 год.
14.3.47 р. Українознавство - 2 год.
17.3.47 р. На чому опирається сила нашого підпілля - 2 год.
Разом політвиховних занять - 5 год.
Вовки 100/554.
9.3.47 р. "Інформативні вісті" - 3 год.
11.3.47 р. Інформативні вісті - 2 год.
15.3.47 р. Поборювання ворожих кличів та пропаганди, поширювання нашої платформи - 3 год.
17.3.47 р. Історія України - 3 год.
22.3.47 р. Політично - ідейне вироблення, ширення наших кличів та ідей - 4 год.
24.3.47 р. Економія України та існування України - 8 год.
27.3.47 р. Декалог - 2 год.
28.3.47 р. Інформативні вісті - 7 год.
29.3.47 р. Інформативні вісті та повторення економії України - 3 год.
Разом політвиховних занять - 35 год.
Провів політвиховник відділу Зенко.
Кромі того вд. відсвяткував дня 25.3.47 р. свято Тараса Шевченка з такою програмою:
1) Відчитання реферату (пров. Дунайский).
2) Холодний Яр - деклямація.
3) Однохвилинна мовчанка для шанування памяті поета.
Свято провів провідник Дунайський.
Гост. Г.ІІ.
Не проведено політвиховних занять з браку політвиховника. Стрілецтво користає з наших підпільних видань, вивчає декальог, молитву українського революціонера, присягу вояка УПА.
УІІ.
К.В.
Протягом звітового місяця проведено доходження в справі крадежі 3-х свиней в с. Телятині. Вслід за чим відбувся в дні 7.3.47 р. полевий суд, на якому рішено як вказано в залученому протоколі.
15.3.47 р. Заряджено збірку вд. Гост. Г.ІІ в справі покарання вояків полевим судом та в присутности цілого відділу присуд виконано.
В другій половині місяця відшукано 16 тис. німецької амуніції і 24 торпеди та передано для користування вд.
29.3.47 р. Провів командир К.В. відправу з командирами відділів, на якій обговорено план діяння на випадок воєнної бльокади терену ворогом та подано ряд нових інструкцій. Відділи за час звітового місяця провели так мало військових та політвиховних занять з причини поправки криївок, які внаслідок великих вод знищилися, перепроваджували збірку збіжжя, стягування бляхи та провірки деяких магазинів.

Слава Україні! Героям слава!
в. о. ш. ш. КВ./-/ Громовий.                  в. о. к-ра КВ./-/ Беркут.

YuSh ?(Звірено з точнішим звітом - 207-88 (нечитким) - і з нього внесено декілька поправок).

2721,том3,аркуш132-135;теж том 7, аркуш 88-91.

                    Підготовка текстів, примітки, ілюстрації і резюме - Євген Штендера,
                                                                           (с)1985-2001.


Вип.8,    літо 2002    «Літопис»
Всі права застережені. Відтворення матеріялів у будь-якій формі тільки з письмового дозволу видавця.
При використанні наших публікацій посилання на журнал «Літопис» обов’язкове.
© «Форум дослідів історії УПА»

| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |