| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |

Содоль Петро

Список підпільних публікацій
автори та редактори 1

Списком цим у частинах (А) і (Б) хочемо охопити всі публікації УГВР, УПА та ОУН із періоду зорганізованої збройної боротьби на українських землях 1942-53: чи то книжки-видання чи окремо перевидані брошурками статті з не- чи періодичних видань, геть кожну працю, яку автор написав, коли ще був членом підпілля - всі публікації, які підпілля приготовило до друку чи пустило в світ. Найголовніша мета - все зафіксувати, неважно, чи праця доступна чи ні. Нотуємо все, що відоме про дану публікацію, до найскупішої про неї згадки; розкриваємо псевдоніми; інформуємо про передрук-переклад книжки/числа в підпіллі чи деінде.

Черговість даних щодо (А) книжок така: "автор - титул (- редактор)", а для (Б) періодики - неперіодики: "титул - редактор". Якщо на обкладинці чи в тексті праці в частині (А) є ім'я автора, тоді титул пускаємо після дійсного ім'я/псевдоніму особи. Коли нема автора (в А) чи редактора (в Б) ніде на публікації, а нам вдалося встановити дійсне ім'я цієї особи, тоді пускаємо його і в (А) і в (Б) після назви праці.

Наш список, самозрозуміло, ще не точний (сигналом чого є всі ті "білі плями", де нема ім'я/псевдоніму автора-редактора, місця появи, видавця, року, стор. тощо: див. "потрібне" під [А] і [Б] далі), і тому знову звертаємося до читачів із проханням допомогти заповнити всі пропущення, виправити всі помилки (див. адреси на стор. 8).

А. Книжки, підручники, брошури, звернення, спогади

Потрібно такі, відповідно, бібліографічні дані:

 • автор
 • назва праці
 • переклад із праці
 • ім'я/псевдонім перекладача
 • ім'я/псевдонім редактора
 • опис (брошура тощо)
 • дійсне ім'я автора
 • передрук, джерело, назва видавця, інші дані: місце, назва друкарні, рік, кількість стор., формат друком, наклад/-и
 • передрук у підпіллі, назва видавця, інші дані
 • передрук на чужині, назва видавця, інші дані.

А. К., Конституція СССР. Сатира. Брошура. 1947 (30 березня), 10 стор. машинопису.

Альбом. Знімки провідних членів ОУН, відбитки листівок із нагоди різних свят. 1945, 14 стор.

Артем див. у: Хасевич Ніл . . , Графіка в бункрах УПА

Бабій Олесь, Гуцульський курінь. Поема (передрук із ориґіналу, 1917). Видання ОУН Закерзонського краю, 1945, 140 стор. на циклостилі

Бей Василь див. Василенко Улас; також у: Перспективи розвитку національно-визвольної боротьби в Східній Україні

Боевой устав пехоты див. у: Бойовий правильник піхоти; також у: Стрілецький курінь; також у: Стрілецький полк

Боєслав Марко, Горді душі. Оповідання, автор - Михайло Дяченко. Видання ОУН Станиславівської округи, 1948

- За соборний моноліт. Автор - Михайло Дяченко. З друкарні ОУН "За волю", 1950, 9 стор.

- Марена. Поема, автор - Михайло Дяченко. Видання Станиславівської округи ОУН, 1948. Передрук, із друкарні ОУН "Воля народам", 1952, 8 стор. друком книжкового формату.

- Народові. Збірка поезій, автор - Михайло Дяченко. Брошурка. 1950, 20 стор. машинопису.

- Поеми. Автор - Михайло Дяченко. 1949, 22 стор. машинопису.

- Сталь без іржі. Драма на 6 сцен (10 відслон), автор - Михайло Дяченко. "Із друкарні С. Петлюри в Станиславові", 1947, 2-е змінене видання, 40 стор. друком книжкового формату.

- У колгоспних путах. Оповідання з більшовицької дійсности, автор - Михайло Дяченко. 1949, 38 стор. машинопису книжкового формату.

Бойко-Чорнота див. Хорунжий Бойко-Чорнота (1922-1945)

Бойовий правильник партизанки. Підручник, автор, мабуть, Микола Симоненко - "Береза". Видання УПА, 1946, 77 стор. [+ 4 стор. поправок] кишенькового формату на циклостилі.

Бойовий правильник піхоти. Із російської переклав Д. М. Б. з: Боевой устав пехоты (Москва, 1943). Дмитро Грицай (редактор), коректор - Микола Дужий. Підручник. Видання УПА, 1944, в чотирьох книжечках: частини І-ІІ (стор. 1-47), частини III-VII (стор. 49-122), частини VІІІ- ХІІ (стор. 123-222), частини ХІІІ-ХІV (стор. 223-322);

Передрук див. стор. 313-461 у: Літопис УПА. Нова серія 1995- , т. 1, "Видання Головного командування УПА", Н. Черкаська (редактор), упорядники - Олександер Вовк, Василь Галаса, Василь Кук, Юрій Черченко. Київ-Торонто: Інститут укр. археографії та джерелознавства імени Михайла Грушевського НАН України, В-во "Літопис УПА", Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України, 1995, 482 [+30] стор. Переднє слово: В. Коваль (також англійською). Фундатори: сл. п. Володимир Макар (1911-1993) та його дружина Параня Тереза Бавтро-Макар. У книжці резюме англійською, факсиміле репродукцій, ілюстрації. Список скорочень. Список оголошених видань УПА; Покажчик: Олександер Вовк; у твердій обгортці.

Bolzewiecka demokratyzacija Europy див. у: Дума П.

Боротьба за хліб - боротьба за владу. Брошурка. Видання ОУНСД, 1943 (серпень), 4 стор. друком книжкового формату.

Буйтур, Історія сотні командира Беркута. Нарис історії сотні "Крилачі" (ВО "Буг") у 1944; 7 стор. машинопису від 28 лютого 1952.

Бусел Яків див. Київський

Concentration Camps in the USSR див. у: Лагері СССР

В. С., Нові коляди. Написано 1948. В-во "Курган", Техзвено "За волю України", 1950, 9 стор. друком кишенькового формату.

Вартова служба. Військовий підручник. Видання "До зброї", 1944, 26 стор. на циклостилі.

Василенко Петро див. Гетьманець Петро; також у: Ранок смерти; також у: У боротьбі за волю - під бойовими прапорами УПА

Василенко Улас, До питання нашої політпропаґандивної роботи у східноукраїнському середовищі. Автор - Василь Бей (керівник ОУН на ОСУЗ). 1952 (травень), 77 пів-стор. із обгорткою.

Визвольна боротьба Мазепи та Орлика. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Викриття російсько-большевицької фальсифікації історії України. Брошура. Видання ОУН, 1949. Перевидання, 1950.

Вировий М. В., Україна і Росія. Автор - Мирослав Прокоп. Передрук, мабуть, із журналу Ідея і чин 1943, 3 (квітень?). Видання ОУН, 1943.

Вишкільна робота - схема порад. Інструкція. 1952.

Відозва до населення Західніх областей України, селян і робітників Осередніх і Східніх областей України. Брошурка. Видання ОУН, 1945, книжкового формату; наклади: один - друком, два - на циклостилі.

Відповідь Людмилі Шевченко (від українських революціонерів). Брошурка. Видання ОУН Карпатського краю, 1948. Передрук, Техзвено "За волю України" (ПЗУЗ), 1950. 23 стор.

Військово-повстанський вишкіл. 1949, 34 стор. машинопису.

Вільшинка Т. (пс.), Ми переможем! Збірник поезій. "28" (редактор). Видання ОУН Подільського краю, 1948.

Вказівки щодо пропаґандивної роботи на 1950 рік. Збірник інструкцій. Видання, мабуть, ГОСП, із кінця 1949.

Волинь в боротьбі. Альманах, присвячений УПА на Волині і Поліссі; репродукції дереворитів з 1948-49, автор - Ніл Хасевич; його ілюстрація обгортки від 22 червня 1949.

ГОСП див. у: Шлях до волі

ГСЗС УГВР див. у: Лагері СССР (переклад у: Concentration Camps in the USSR )

Гай Марта, До зорі. Збірка поезій, автор - Галина Савицька-Голояд. 1950, 11 стор. машинопису книжкового формату.

-, Люди підпілля (Мініятюри ). Чотири оповідання, автор - Галина Савицька-Голояд. 1950, 13 стор. машинопису книжкового формату.

Гайовська Любов див. Ілинська О.; також у: Збірка споминів із повстанського життя, Ілинська О. (редактор)

Галаса Василь див. Назаревич О.; також: Савченко; також: Савченко 3.; також: Савченко Зенон; також у: Короткі вказівки для тих, що йдуть в рейд на Словаччину

Гетьманець Петро, Мої повстанські марші (Лірика грудня). Збірка поезій, автор - Петро Василенко. Видання УПА, 1946, 69 стор. кишенькового формату на циклостилі; також: два видання ОУН Західньольвівської округи, 1948; 1949.

Гітлер А., Майн кампф. Брошура. Переклад із т. 2 (видання, мабуть, із 1925), Розділи 1, 2; основи філософії Нацистської партії та пляни на розбудову майбутнього Третього Райху, про вищість арійської раси, небезпеку марксистської ідеології. Видання для кадрів ОУН, ширшого кола читачів для насвітлення дійсних плянів, намірів нацистів. 1942, 50 стор. аркушевого формату друком із матриць.

Голодова катастрофа в Україні. Брошурка про голод в Україні в 1946-47-их рр. Автор - Ярослав Старух. Видання ОУН Закерзоння, 1947, українською, англійською.

Голояд Галина див. Гай Марта

Гончарук О., УПА - носій ідей визволення і дружби народів. Брошурка, автор - Осип Дяків. Передрук із журналу УГВР Самостійність 1946, 1. 1950, 58 стор.

Горновий О., На большевицькому ідеологічному фронті. Брошура, автор - Осип Дяків. 1947, 25 стор. машинопису.

-, Наше становище до російського народу. Брошура від червня 1948, автор - Осип Дяків. 1950, 22 стор.

-, Новий наступ сталінських вельмож на колгоспників. Брошура, автор-Осип Дяків. Видання ГОСП ОУН, 1947.

-, Підсумки успіхів нашої національно-визвольної боротьби останніх років. Брошурка, автор - Осип Дяків. Видання ГОСП ОУН, 1949 (березень), 10 стор. машинопису книжкового формату.

-, Про свободу преси в СССР. Брошура, автор - Осип Дяків. Передрук із журналу УГВР Самостійність 1946, 1. 24 стор. книжкового формату.

-, Четверта сталінська п'ятирічка. 1946 (липень), 44 стор. Брошура, автор - Осип Дяків, 1947.

-, Як розуміти концепцію власних сил у нашій національній боротьбі. Брошура, автор - Осип Дяків. Видання ГОСП ОУН, 1948, 24 стор. машинопису.

-, Яка філософія нас зобов'язує - ідеалістична чи матеріялістична? Стаття для кадрів, автор - Осип Дяків. Видання ГОСП ОУН, 1948, 5 стор. машинопису.

Гриньох, о. Іван див. Коваленко І. М.

Грицай Дмитро (редактор) див. у: Бойовий правильник піхоти

Гутірка з населенням. Брошури; низка гутірок на виховно-політичні теми. Видання ОУН Закерзонського краю, 1946. ҐУЛаґ див. у: Лагері СССР

28 (редактор) див. у: Вільшинка Т.; Ми переможем!

Д. М. Б. див. у: Бойовий правильник піхоти; також у: Стрілецький курінь; також у: Стрілецький полк

Деклярація Проводу Організації українських націоналістів після закінчення Другої світової війни в Европі. Брошура, автор - Дмитро Маївський. Видання Проводу ОУН, 1945 (травень), 18 стор. книжкового формату; наклади: один - друком, чотири - на циклостилі, з яких один - чеською.

Дмитренко М., Михайлик. Оповідання, автор - Богданна Світлик-Литвинко. Видання ОУН Дрогобицької округи, 1947, 31 стор.; також - "Київ-Львів"; "Із друкарні імени Лопатинського в Стрию", 1949, 2-е видання, 30 стор. друком книжкового формату; ілюстрована обгортка;

Передрук на еміґрації підпільного видання - Михайлик (Оповідання про юного розвідника УПА). Торонто: В-во "Євшан зілля" [Об'єднання працівників дитячої літератури імени Леоніда Глібова] та Об'єднання кол. вояків УПА (Станиця в Торонто), 1960, 50 стор.; віньєтка та портрет авторки: Мирон Левицький; ілюстрації: Василь Залуцький; мабуть, п'ять перевидань (із деякими змінами) до1969; Переклад англійською неустійнений (мабуть, у Торонті, Канада);

Перевидання в Україні. Львів-Торонто: Українські працівники літератури для дітей і молоді імени Л. Глібова та Товариство кол. вояків УПА в Канаді, 1992, 48 стор.; ілюстрації: М. Левицький.

-, На смерть, не на життя. Збірка оповідань, автор - Богданна Світлик-Литвинко. 1945.

-, Учителька. Оповідання, автор - Богданна Світлик-Литвинко. Видання ОУН Дрогобицької округи, 1948, 38 стор.;

Перевидання в Україні. Львів: "Молода Галичина", 1993, 38 стор.; Ілюстрації: Анатолій

Ойчусь; за фінансової допомоги Марії Крижанівської.

Дмитро Мирон - Орлик. Пропам'ятна книжечка. Видання ОУН, 1942.

До бійців і командирів спецвійськ МВД, призначених для боротьби з українським революційним рухом. Брошура. 1947, 10 стор. книжкового формату.

До всіх членів і симпатиків ОУН, до всіх українських підпільників і повстанців. Звернення Проводу ОУН до кадрів підпілля і бійців та командирів УПА з нагоди 20-річчя ОУН. Листівка ГОСП. 1949 (травень).

До народу українського в західніх і східніх областях України. Заклик Проводу ОУН, 1949 (лютий), 2 стор. друком. До українського народу під московсько-большевицькою окупацією. Звернення УГВР, 1946 (листопад), 5 стор. друком аркушевого формату; 1948, 2-ий наклад, 8 стор. друком книжкового формату.

До цілого культурного світу! Відозва в справі насильного виселювання і тероризування українців за лінією Керзона, автор - Ярослав Старух. Видання ОУН Закерзонського краю, 1945; наклади: сім - українською, п'ять - польською, по два - словацькою, французькою, по одному - чеською, англійською.

Дужий Микола див. у: Бойовий правильник піхоти

Дужий Петро див. Панасенко Арсен; також у: Слово Організації українських націоналістів до українського народу

Дума П., Большевицька демократизація Европи. Брошура, автор - Дмитро Маївський. Передрук із журналу Ідея і чин 1945, 9 (квітень?). Видання Проводу ОУН, 1945, 36 стор. кишенькового формату; наклади: один -друком, два - на циклостилі; також: два наклади польською (25 стор., 27 стор.) на циклостилі - Duma P., ., Bolszewicka demokratyzacja Europy, по одному - чеською, французькою; один готувався англійською.

-, Лицем до народу. Вказівки для пропаґандистської роботи серед українців Осередніх і Східніх земель. Брошура, автор - Дмитро Маївський. Зміст: Вступ;

Загальна характеристика ментальности зденаціоналізованих українців; Характеристика соціяльних середовищ Східньої України; Зміст і тактика пропаґандистської роботи. Про працю згадують як про обов'язковий підручник для вишколу в 1943 та 1944 провідних кадрів ОУН. Видання Проводу ОУН, 1942, 45 [+5(титульних)]стор. книжкового формату на циклостилі.

Дяків Осип див. Гончарук О.; також: Горновий О.; також: Орленко Осип; також: Осипенко А.; також: Осипенко О.; також у: Шлях до волі

Дяченко Михайло див. Боєслав Марко

Elections in USSR див. у: Стояр

Елі-Езер, Учитель. Оповідання. Видання Крайового осередку пропаґанди ОУН Подільського краю, 1949,13 стор.

Жаткевич (також: Любомир), На свято 30 червня 1941. Спогад про святкування на Львівщині під керівництвом пров. Дем'яна. 1952 (липень), 4 стор. машинопису.

Залізний Максим (пс.). Листопадовий зрив на ЗУЗ. 1942, 26 стор. книжкового формату на циклостилі.

За самостійність. Альманах. Зміст: До основ нашої теперішньої політики; Дмитро Мирон-"0рлик", "Наші завдання" (передрук, мабуть, у журналі Ідея і чин, 1942, 1 від 1. XI. 1942); За поширення і поглиблення нашого руху; До проблеми "Нової Европи"; У новому етапі; В сучасний момент; До питання українських визвольних акцій в перші дореволюційні роки в світлі процесу СВУ; Ідея націоналізму в творах українських радянських письменників. Видання Обласного проводу ОУН Станиславівщини, 1942, 38 стор., аркушевий формат на циклостилі.

За Україну. Співаник. 1942; 1943, 2-ий наклад.

За что ведет борьбуУкраинская Повстанческия Армия? Брошурка. Видання УПА, 1944, 5 стор.; 1946, 2-ий наклад.

За що бореться Українська повстанча армія? Брошурка. Видання УПА, 1944.

За що бореться визвольно-революційна Українська повстанча армія? Брошурка. Короткий виклад ідеї і програми УПА. Видання Проводу ОУН, 1943 (вересень), 4 стор. друком.

За що нам боротися? Брошурка. Видання ОУН, 1943, 7 стор. друком.

Збірка споминів із повстанського життя, Ілинська О. (редактор). Брошура. 1952, 36 стор.

Збірник вишкільних матеріялів 1-ого ступеня. Підручник. Видання Крайового осередку пропаґанди ОУН Карпатського краю, 1948, 80 стор. машинопису.

Збірник пісень. Брошурка. 1950, 144 стор.

Збірник революційних пісень (Частина II). 1948, 48 стор.

Звернення Воюючої України до всієї української еміґрації. Автор, мабуть, Петро Федун. 22 підписи: члени УГВР, керівники ОУН, старшини УПА, провідні члени Збройного підпілля; 1949 (жовтень), 7 стор. машинопису; Поширене друком на Заході в 1950-51.

Звернення Проводу ОУН до українського народу. 1944 (січень); 1944 (червень), 2-ий наклад.

Здоровенко, лікар, Санітарні вказівки в наглих захворіннях (Популярний доклад). Підручник конспірації в умовах підпілля, автор, мабуть, Василь Кук (змінена редакція видання: Пашні буряки, автор - Василь Кук, 1938). 1942, 30 стор. машинопису. Зена див. Левич У. (пс.)

Ілинська О., З років тисяча дев'ятсот п'ятдесятих. Брошура, автор - Любов Гайовська. 1953, книжкового формату.

-, Посів. Брошура, автор - Любов Гайовська. 1952, 30 стор. машинопису книжкового формату.

-, Шофер. Брошурка, автор - Любов Гайовська. 1952, 15 стор. машинопису книжкового формату

- (редактор), див. у: Збірка споминів із повстанського життя

Інструкція в справі святкування свята УПА. 1952.

Історія Української національної революції. Брошурка-нарис. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Історія революційної боротьби в Наддніпрянській Україні (Історія революційної боротьби на СУЗ по змаганнях 1920 р.). Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1948;

Передрук. "Чужина": 34 ОУН, 1949. Передрук підпільних матеріялів. Передрук підпільних видань. П. Б. 48;-10/49, 39 [+ 1] стор. кишенькового формату; ілюстровані обгортки.

Каганович знову в Україні. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Календарець на 1947 рік. Із друкарні імени полк. д-ра Юрія Липи "у Львові", 49 стор. машинопису кишенькового формату.

Календарець на 1948 рік. Із друкарні імени полк. д-ра Юрія Липи "у Львові", 48 стор. машинопису кишенькового формату.

Календарець повстанця 1950. Техзвено "За волю України", 50 стор. друком кишенькового формату.

Календарець українського революціонера на рік 1949. З друкарні імени Лопатинського "в Стрию", 39 стор. друком кишенькового формату.

Календарець українця-націоналіста. 1942.

Калина Б. (пс.), Одної доби. Оповідання. Брошура. 1951, 38 стор. машинопису.

Калина В. (пс.). Друг Карпо. Видання ОУН Дрогобицької округи, 1948.

Карпатський Л., До питання аграрної проблеми в Україні. Автор, мабуть, Михайло Палідович. Видання ОУН, 1942, 12 стор. книжкового формату на циклостилі.

Київський, Совєтський патріотизм. Автор - Яків Бусел. 1945 (серпень), одне книжкове видання друком, два - на циклостилі; також: "Київ"-"Львів", 1946, 19 стор. на циклостилі. Передрук, 1948, 16 стор.;

Передрук на чужині: У збірці передруків підпільних видань - П. Б. 48; 04/48 [1948].

Кілька пригадок щодо побуту підпільника. Інструкції. Видання ОУН, 1949, машинопис. Передрук, 1953.

Коваленко І. М., Цілі і методи німецької імперіялістичної політики на окупованих теренах. Автор - о. Іван Гриньох. Видання редакції журналу Ідея і чин, 1943, 48 стор. друком.

Коваль П., Україна, якою була, якою є, якою буде. Брошура, автор - Пантелеймон Сак. "Київ", 1942, 31 стор. друком кишенькового формату; два наклади. Видання ОУН Подільського краю, 1949, 2-е змінене видання.

Конопадський Олекса див. у: Тетяна, Спомини чотового УПА Островерха

Короткі вказівки для тих, що йдуть в рейд на Словаччину. Автор - Василь Галаса. 1945, 4 стор. на циклостилі.

Коса В. (пс.), Популяційна політика большевиків в Україні. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Krwawymszlakiem stalinowskiejdemokracj див. у: Новітні варвари

Кубань. Брошура. 30 стор. машинопису.

Кужіль У. (пс.), Большевики та національне питання. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

-, Чи большевики ведуть до комунізму? Брошура. Видання ГОСП ОУН, 1947, 32 стор. друком кишенькового формату. Передрук, ТХЗ 232, 1950.

Кузма Степан див. Кузьменко; також: С. К.

Кузьменко, Двигнем. Збірка гуморесок, автор - Степан Кузьма. Видання Дрогобицької округи ОУН, із друкарні імени Лопатинського "в Стрию", 1947, 18 стор. друком книжкового формату.

Кук Василь див. Здоровенко; також: Леміш В.

Лагері СССР. Брошурка про систему ҐУЛагів, комуністичних концентраційних таборів під наглядом МВД. Видання ОУН, 1948, 29 [+ 3] стор. машинопису, зі схемою будинків у одному лаґпункті "Унжлаґу" (над рікою Унж) плюс пояснення до схеми;

Переклад англійською див. стор. 7-23 в: Concentration Camps in the USSR. Information Furnished by [the Supreme Ukrainian] Liberation Council in Ukraine (UHWR). Нью-Йорк-Філадельфія: Prolog and Association of Friends For Liberation Movement in Ukraine [AFLMU], 1952, 23 стор. (із подякою від AFLMU) [видання з'явилося заходами Миколи Лебедя, генерального секретаря ГСЗС УГВР і президента фірми Пролог (Нью-Йорк, США)]; Додатки: репродукція деревориту Nil-а Khasevych-а СССР - тюрма народів ("Prison of Nations" [sic]) від 27 лютого 1950 плюс текст із поясненням; переднє слово: "To Our Readers"; подяка: "Acknowledgement"; передрук карти (чорно-біла, 41х53 см): "'GULAG' - Slavery Inc.', The documented map of Forced Labor Camps in Soviet Russia. New Edition (1951) Prepared For the Free Trade Union Committee of the American Federation of Labor", © 1951 by Isaak Don Levine; карта з супровідним поясненням-текстом про концентраційні табори ҐУЛаґу, з факсиміле "пашпортів" ув'язнених, з фотографіями ув'язнених неповнолітніх і ін.

Левенко З. (пс.). Помилкова політика польських антибольшевицьких сил та її згубні наслідки. Видання ГОСП ОУН, 1948.

Левич У. (пс.), В єдності сила. Організаційний псевдонім автора - "Зена". Оповідання; під час облави в криївці в с. Могиляни Куликівського р-ну. Видання ОУН Львівського краю, 1952, 7 стор. із обгортками.

-, В побуті, і в бою... Брошура. 1953, 11 стор. машинопису книжкового формату.

-, В Святойванівську ніч. Брошура. 1952, 10 стор. машинопису книжкового формату.

-, 3 Новим роком. Оповідання з 1948. Видання ОУН Львівського краю, 1952, 6 стор. із обгортками.

-, 3 окопів в окопи. Оповідання. Видання ОУН Львівського краю, 1952, 4 стор. із обгортками.

-. Мініятюри. Брошура. 1952,4 стор. машинопису книжкового формату.

-, На шляху до перемоги. Оповідання. Видання ОУН Львівського краю, 1952, 15 стор. із обгортками.

-, Один із буднів друга Романа. Брошурка, написана в 1947. Видання ОУН, 1952,10 стор. машинопису книжкового формату.

Левкович Л. (пс.). Про міжнародне положення. Брошура ОУН, 1944.

Леміш В., Колгоспне рабство. Критика колгоспної системи, задокументована офіційними радянськими даними й документами. Автор- Василь Кук. 1950, 120 стор. машинопису.

Ленко І. (пс.), Шевченко - Апостол незалежності! України. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Литвинко Богданна - див. Дмитренко М.

Літописець, В 300-літні роковини Козацької Революції під проводом гетьмана Б. Хмельницького. Брошурка. Видання ОУН Львівського краю, з друкарні імени полк. Ю. Липи, 1948, 27 стор.

Лозовський Р. Див. у: У голови Генерального Секретаріяту УГВР Р. Лозовського

Лот Б. (пс.), Безрук. Збірка поезій. Видання ОУН Подільського краю, 1948, 23 стор.

-, Mater Dolorosa. Збірка поезій. Видання ОУН Подільського краю, 1947, 37 стор. машинопису.

Любомир (також Жаткевич), Голос душі вбитого колгоспника. Опис на тлі смертельного побиття колгоспника Михайла Галущака 24 травня 1952 в с. Тетевчиці Радехівського р-ну, 2 стор. машинопису.

М. В-ак, Большевицька "розв'язка" національного питання. Брошура. Передрук із журналу Ідея і чин 1945, 9 (квітень?). Видання ОУН, 1950, 7 стор.

Маївський Дмитро див. Дума П.; також у: Деклярація Проводу Організації українських націоналістів після закінчення Другої світової війни в Европі

Марусин О. (пс.), Переможці. Брошура. Видання, мабуть, Подільського краю, 1948, 28 стор.

Мар'ян, Як я став повстанцем. Брошура. 1953, б стор. машинопису книжкового формату.

Мечник М. (пс.), Виговський, П. Дорошенко і Мазепа не "зрадники", а борці за державну незалежність України. Історичний нарис. Видання ОУН Львівського краю, 1952, 12 стор. машинопису.

-, Перехід через кордон. Спогад. 1952, 11 стор. друком кишенькового формату.

-, Як творилася українська нація. Історичний нарис. Видання ОУН Львівського краю, 1951, 32 стор. машинопису з обгортками.

Мир чи війна. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Мирон див. у: Хасевич Ніл . . , Графіка в бункрах УПА

Мирон Дмитро див. у: Дмитро Мирон-Орлик, також у: За самостійність

Могутня зброя підпілля. Підручник конспірації для "леґальників". Видання Проводу ОУН, 1950.

Мох Р. (пс.), Наша боротьба. Брошурка, 1946 (грудень), 18 стор. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

-, Перспективи нашої боротьби. Брошурка. Передрук, із журналу Інформатор 1946, 1/11.

-, Чи на розпутті? Про зміну програмних положень ОУН. Видання н. в., 1948 (травень).

Назарович О., Масова збройна боротьба на українських землях за лінією Керзона. Автор - Василь Галаса. Видання ОУН, 1948, 12 стор. друком; ТХЗ 233, 1950, 2-е видання, 12 стор.

На допомогу пропагандистам. Брошура. Видання ОУН, 1944.

На п'ятому році повстанської боротьби українського народу проти окупантів. 1947, 6 стор. на циклостилі.

Нарис військової топографії. Підручник Старшинської школи "Лісові чорти" в 1943-44. Передрук, 1947 (березень), 104 стор. на циклостилі.

Нас питають, якого ми роду. Співаник, 1949, 29 стор.

Наш клич "Воля народам і людині" - найбільш прогресивний клич у світі. Брошура. Передрук із журналу Революціонер-пропагандист 1949, 6. Видання ОУН, 1952, 14 стор.

Наша боротьба і проблема кадрів. Брошура. 1950.

Наша визвольна боротьба і проблема жертв. Брошура. Передрук із журналу Повстанець 1946, 8-9. Із друкарні імени Лопатинського "в Стрию", 1949, 8 стор. друком; 1950, 2-ий наклад, Техзвено 233.

Наша відповідь. Брошурка. Автор - Ярослав Старух. Видання ОУН Закерзонського краю, 1946; наклади: англійською, французькою, польською.

На шляху до перемоги (О, весно! Ми в леті з Тобою!). Оповідання. Видання ОУН, 1952, 17 стор. машинопису книжкового формату.

Неповний текст Постанов П конференції ОУН. Видання Проводу ОУН, 1942.

New Famine Catastrophe in Ukraine див. у: Стояр

Нові Лідіце - Nove Lidice. Брошура. Матеріяли з коментарями про вимордованих українців польськими шовіністами в сс. Павликома, Березка та ін., та порівняння з актом геноциду в чеському с. Лідіце - нацистами. Автор - Ярослав Старух. 1945; наклади:

українською, польською, англійською.

Новітні варвари. Брошурка. Матеріяли про польські насильства під час знищення с. Завадка Морохівська та примусового виселення єпископа Йосафата Коциловського з Перемишля. Автор - Ярослав Старух. Видання ОУН Закерзонського краю, 1946, 21 стор. книжкового формату на циклостилі; наклади: українською, польською - Krwawym szlakiem stalinovskiej demokracji, чеською, словацькою, французькою, англійською.

ОУН на СУЗ від 1941 року. Брошура. 1947, 22 стор. машинопису.

ОУН/ОУНСД/ОУН на Українських землях див. Провід . . .

О. К., Боротьба за хліб. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

О. К., Значення фактичного і місцевого матеріялу в масовій пропаґанді (Для внутрішнього вжитку пропаґандивного апарату). Брошура. Видання ОУН, 17 стор. машинопису.

Ольгович І. (пс.), До характеристики сьогочасної міжнародньої ситуації. Брошура. Видання ОУН, 1944.

Орелець Н. (пс.), Прощання. Поезії, написані 14 вересня 1947. Автор - уродженець СУЗ, учасник у 1944-47 боротьби на Закерзонні, загинув восени 1947. Техзвено "За волю України", 1950, 7 стор. друком кишенькового формату.

Орленко Осип, Большввики в боротьбі з українським революційно-визвольним рухом у Другій імперіялістичній війні. Брошура. Автор, мабуть. Осип Дяків. Видання

ОУН, 1946, 54 стор. книжкового формату на циклостилі.

-, Шевченко проти Москви. Брошурка. Видання ОУН, 1947, на циклостилі.

Осипенко А., Кінець другого етапу большевизації країн Центральної та Південно-Східньої Европи. Брошура, автор - Осип Дяків. Видання ГОСП ОУН, 1948.

Осипенко О., Важливий крок на шляху до визволення народів, поневолених і загрожених сталінським імперіялізмом. Брошура, текст від 1946 (жовтень), автор - Осип Дяків. 1947, 7 стор.

Островерх див. у: Тетяна, Спомини чотового УПА Островерха

Палідович Михайло див. Карпатський Л.

Панасенко Арсен, Роки революції і державного будівництва в Україні. Автор - Петро Дужий.

Видання ОУН, 1942.

Пашні буряки див. у: Здоровенко

Перелесник М. (пс.), Вірка. Оповідання про Віру Шевчук із с. Янишівка (нині с. Іванівка Ставищенського р-ну), яка загинула смертю героя з рук нацистів у січні 1944 в с. Потіївка Білоцерківського р-ну Київської области. З друкарні ОУН імени Ольги Басараб, 1951 (лютий), 13 стор. друком кишенькового формату.

-, Криваві рожі. Оповідання про Ярину, зв'язкову ОУН. Із друкарні ОУН імени полк. Шелеста, 1951 (січень), 5 стор. друком.

-, Шкільні товариші. Брошура. 1951,13 стор. друком книжкового формату.

Переяславська леґенда. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1948. Перспективи розвитку національно-визвольної боротьби в Східній Україні. Автор - Василь Бей. 1951-52 (зима).

Підлісний, В 90-і роковини смерти Т. Шевченка. Брошура.1951, 8 стор.

Підручник військово-повстанського вишколу. Видання Проводу ОУН, 1950.

Підручник організаційного вишколу для кадрів підпілля. Видання Проводу ОУН, 1950.

Плян загально-організаційної праці на літній період 1952 р. Збірка інструкцій.

Плян пропаґандивної роботи від 15. VI по 30. IX. 1952 р. Збірка інструкцій.

Плятформа Української Головної Визвольної Ради. Брошурка. Кілька видань друком і на циклостилі українською, російською, чеською, 1944. Передрук у жур. Ідея і чин 1945, 8 (квітень?), стор. 8-12;

Передрук див. стор. 241-247 у: Вивід прав України. Документи і матеріяли до історії української політичної думки. Богдан Кравців (упорядник). Нью-Йорк: В-во Пролог, 1964; низка накладів, передруків пізніше.

Поборювання партизан регулярною армією. Переклад із німецької. Бойові вказівки для поборювання партизанів. Брошура [1943], 23 [+ 2 титульні] стор. друком.

Позичанюк Йосип див. Рубайгада Богдан

Покірний, Спомини. Брошура. Бойовий життєпис вояка УПА в 1944-49. Видання ОУН Дрогобицької области, 1950, 35 стор. машинопису книжкового формату.

Полтава Петро, 20 років боротьби за національне і соціяльне визволення українського народу, за Українську Самостійну Соборну Державу. З нагоди 20-річчя ОУН. Брошура, автор - Петро Федун. Видання ГОСП ОУН, 1949.

-, Безпосередньо за що ми ведемо наш бій. Брошура, написана 14-17 лютого 1949, автор - Петро Федун. Видання ГОСП ОУН, 1949, 19 стор. друком книжкового формату. Перевидане ТХЗ 233, 1950.

-, Концепція Самостійної України та основна тенденція політичного розвитку сучасного світу. Брошура, автор - Петро Федун. Видання ГОСП ОУН, 1947, 62 стор. книжкового формату. Передрук ТХЗ "За волю України", 1950, 71 стор. друком.

-, Передпосилки поширення нашого руху в умовах большевицького СССР. Брошура, автор - Петро Федун. Видання ГОСП ОУН, 1947, 13 стор. друком книжкового формату.

-, Про одну рушійну силу революції. Брошура, автор - Петро Федун. Видання ГОСП ОУН, 1948.

-, Про наш плян боротьби за визволення України в теперішній обстановці. Брошурка, написана в квітні 1950, автор - Петро Федун. Видання ГОСП ОУН, 1950. Передрук, із друкарні ОУН "Воля народам", 1951, 12 стор. друком кишенькового формату; з друкарні імени майора М. Дубового, 1952, 3-ій наклад.

-, Хто такі бандерівці та за що вони борються. Популярна брошура для підрадянського читача, автор - Петро Федун. Видання ГОСП ОУН, 1948 (травень), 32 стор. друком книжкового формату; наклади: українською, російською. Перевидання, з друкарні ОУН імени Якова Бусла-"Київського" (ПЗУЗ), 1950, ілюстроване дереворитами Ніла Хасевича.

-, Чому повстання 1648р. було переможне? Брошура, автор - Петро Федун. Видання ГОСП ОУН, 1948, 48 стор. кишенькового формату.

-, Чому СССР повинен бути перебудований на принципі незалежних національних держав усіх підсовєтських народів? Стаття від січня 1950, автор - Петро Федун. Видання ГОСП ОУН, 1950, 16 стор. машинопису. Польське питання. Напрямні на допомогу інструкторам-пропаґандистам. Видання ОУН, із друкарні "Українська інформаційна служба", 1944 (липень), 16 стор. на циклостилі.

Поневолений український народе! Заклик українських революціонерів. 1950, 12 стор.

Постанови III-ьої конференції Організації українських націоналістів самостійників державників (ОУНСД) (Неповний текст). Постанови від 17-21 лютого 1943. Брошурка. Передрук, мабуть, із журналу Ідея і чин 1943, 3 (квітень?). Видання Проводу ОУН, 1943, 9 стор. друком.

Постанови ІІІ-ього надзвичайного великого збору Організації українських націоналістів, що відбувся в днях 21-25 серпня 1943 р. Брошура. Переднє слово від серпня 1943. Видання Проводу ОУН, із друкарні ОУН, 1943, 24 стор. друком; ілюстровані обгортки. Передрук у журналі Ідея і чин 1943, 5 (листопад?).

Прийоми конспірації. Підручник конспірації для учасників підпілля, в двох частинах. Видання Проводу ОУН, 1950.

Проблеми нашого визволення. Брошура, 1947, 24 стор.

Провід ОУН/ОУНСД/ОУН на Українських землях див. у: До всіх членів і симпатиків ОУН, до всіх українських підпільників і повстанців; також у: До народу українського в західніх і східніх областях України, також: Звернення Проводу ОУН до українського народу; також у: Неповний текст Постанов II конференції ОУН; також у: Постанови III-ьої конференції Організації українських націоналістів самостійників державників (ОУНСД); також у: Постанови ІІІ-ього надзвичайного великого збору Організації українських націоналістів, що відбувся в днях 21-25 серпня 1943 р:, також у: Решения ІІІ-го Великого Сбора Организации Украинских Националистов; також у: Шлях до волі

Програма конспіраційного вишколу (Число 1). Інструкції. 1952.

- (Число 2). Інструкції. 1952.

Програма нашого визволення. Брошурка. 1947.

Промислові робітники України. Брошурка, написана в вересні 1950. Видання ОУН на Українських землях, із друкарні ОУН імени Арпада-Золотаря, 1951 (серпень), 9 стор. друком кишенькового формату.

Проєкти 64 і 156. Сатира. 10 стор. машинопису книжкового формату.

Прокоп Мирослав див. Вировий М. В.; також: Садовий О.

Промінь волі. Брошурка. Видання, мабуть, ОУН Подільського краю, 1949.

Рабочие, крестьяне, интелигенты, народы СССР. .Брошурка. Видання ОУН, 1943, 16 стор. друком.

Радич В. (пс.), Світ проти большевизму. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Рамзенко Всеволод (пс.), Будь готовий і не встидайся, українче, як Тебе називають націоналістом! Брошура в виховно-національному дусі. 1951, 28 стор.

-, Вказівки в справі ідейно-політичної праці з наддніпрянцями. Для внутрішньої, мабуть, дискусії з провідними кадрами. Брошура, написана в березні 1950. 1952, 20 стор. машинопису.

-. Чому ми за Українську Самостійну Соборну Державу. Брошурка, написана в червні 1949, 18 стор. друком книжкового формату. Із друкарні ОУН імени полк. Шелеста, 1951 (червень), 2-ий наклад, 40 стор. друком кишенькового формату.

Ранок смерти. Етюди в пам'ять 22-ого листопада - Базар, автор - Петро Василенко. Видання ОУН Закерзонського краю, 1945 (17 листопада), 4 стор. на циклостилі.

Ратник, Основи тактики повстанських (партизанських і боївкарських) відділів. Брошурка, з першою статтею з заплянованого циклю. Передрук, із журналу Повстанець 1946, 8-9, із додатковим закінченням. 1948, 17 стор. машинопису.

-, Роля поодинокого повстанця і революціонера в цілості визвольних змагань української нації. Брошурка. Передрук дещо поширеної статті з журналу Повстанець 1946, 8-9. 1947, 16 стор. машинопису.

Революційна боротьба на СУЗ після 1920 р. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Решения ІІІ-го Великого Сбора Организации Украинских Националистов. Брошура. Видання ОУН, 1945; багато накладів друком, на циклостилі.

Рубайгада Богдан, Оповідання про те, як большевики революцію з'їли, як Сталін перевішав українських комуністів та про найвищих секретарів компартії України. Брошурка, автор, мабуть, Йосип Позичанюк. Із друкарні "Чорноморець" "в Одесі", 1944, 4 стор. Передрук, 1946.

С. К., Двигнем (Частина 2). Автор, мабуть, Степан Кузьма, член ГОСП. 1947, 23 стор.

Савицька-Голояд Галина - див. Гай Марта

Савченко, Ідейно-політичні основи нашої тактики. Стаття, автор - Василь Галаса. Конспект: спроба вияснити, чому ОУН прийняла такі, а не такі форми тактики й методи боротьби проти окупантів за визволення України. 1948, 30 стор. машинопису.

Савченко З., За що і як боремося. Брошура, автор - Василь Галаса. Видання ОУН Закерзонського краю, 1946.

-, Польща перед виборами. Аналіза політичної ситуації в Польщі перед виборами 1946, прогноза результатів виборів, укладу політичних сил. Автор - Василь Галаса. 1946, на циклостилі; наклади: українською, польською.

-, Форма і тактика ОУН в боротьбі за УССД - єдиноправильні. Брошура, автор - Василь Галаса. Передрук розділу, що раніше побачив світ у брошурі З. Савченка За що і як боремося, із журналу Інформатор (ПЗУЗ) 1948, рік 3, 2/6. 1950, 14 стор. друком книжкового формату.

Савченко Зенон, Польсько-українські взаємини. Брошура, автор - Василь Галаса. Видання ОУН Закерзонського краю; наклади: по три - українською (1945), польською (1946), один - англійською.

Садовий О., Куди прямують поляки? Брошура, автор - Мирослав Прокоп. Передрук із журналу Ідея і чин 1944, 7 (травень?). Видання ОУН, 1944.

Сак Пантелеймон - див. Коваль П.

Саме історичне. Збірка сатири. 1951, 21 стор. машинопису.

Саник, Повстанський стяг. Збірник революційних пісень. Видання, мабуть, ОУН Подільського краю, 1947, 63 стор. машинопису книжкового формату.

Свирид див. у: Хасевич Ніл . . , Графіка в бункрах УПА

Світ большевизується. Гуморески. Брошура. Видання, мабуть, ОУН Подільського краю, 1947.

Світлик-Литвинко Богданна див. Дмитренко М.

Свято зброї і свято перемоги. Матеріяли для святкувань Дня української зброї. 1942, 24 стор. аркушевого формату на циклостилі.

Симоненко Микола див. у: Бойовий правильник партизанки

Словничок чужомовних слів. 1680 слів. 1948 (14 березня), 119 стор. машинопису кишенькового формату.

Слово до учителів, братів зі східніх областей України! Відозва. Видання УПА, 1946 (30 серпня), 8 стор.

Слово к бойцам и командирам Красной Армии. Брошура., Видання УПА, з друкарні "Свобода народам і людині", 1944 (жовтень), 55 стор. друком кишенькового формату; широкий наклад.

Слово Організації українських націоналістів до українського народу. Брошурка, автор - Петро Дужий. Видання Проводу ОУН, 1945 (червень), 24 стор. кишенькового формату; наклади: один - друком, чотири - на циклостилі.

Співаник - За Україну. З друкарні ОУН, 1945, 2-е видання, 47 стор. друком книжкового формату.

Співаник українського повстання. 1949, машинопис кишенькового формату.

Spectre of Fascism див. у: Ярлан (Yarlan)

Спомини боєвика. Книжкове видання. 1950.

Старух Ярослав, Тисяча років життя й боротьби українського народу (Короткий нарис історії України). Нарис історії до 1914. Видання ОУН, 1943, 232 стор. друком книжкового формату; див. Стояр; також у: Голодова катастрофа в Україні, також у: До цілого культурного світу!; також у: Наша відповідь; також у: New Famine Catastrophe in Ukraine; також у: Нові Лідіце - Nove Lidice; також у: Новітні варвари; також у: Чи атомна бомба врятує Англію?

Сташко М. (пс.), Процес денаціоналізації України. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Стебельський Степан див. Хрін Степан

Стояр, Вибори в СССР. Коротка інформація про "вибори" 10. II. 1946. Брошурка, автор - Ярослав Старух. Видання ОУН Закерзонського краю, 1947, 24 стор. на циклостилі; також: англійською - Elections in USSR.

-, Нова голодова катастрофа в Україні. Брошура, автор - Ярослав Старух. Видання УПА "Вулькан", 1947 (лютий), 12 стор. на циклостилі; також англійською: New Famine Catastrophe in Ukraine.

Стрілецький курінь. Із російської переклав Д. М. В. статті чч. 667-924 з: Боевой устав пехоты (Москва, 1940). Видання У ПА, 1944, 57 стор. друком книжкового формату; два наклади на циклостилі.

Стрілецький полк. Із російської переклав Д. М. В. статті чч. 935-1067 із: Боевой устав пехоты (Москва, 1940). Видання У ПА, 1944, 30 стор. друком книжкового формату; два наклади на циклостилі.

Сукіль Я.(пс.), Повищити революційну пильність. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Supreme Ukrainian Liberation Council див. УГВР 1

Т. Б., Микола Хвильовий. Брошура. Видання, мабуть, ОУН Львівського краю, 1949, 5 стор.

Тарас Шевченко проти Москви. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Тершаковець Зиновій див. Чагрів Ф.

Тетяна, вістун УПА, Спомини чотового УПА Островерха ("Лемко"-"Маківка" - 1944-48 рр.). Спогади, записані Анною Черешньовською-"Тетяною" з розповідей про участь в УПА Олекси Конопадського-"0строверха"; закінчені нею - машиністкою Штабу ТВ "Маківка" 14 вересня 1948, 101 стор. машинопису; Спогади побачили світ друком на чужині. Мюнхен: В-во "До зброї". 1953, 167 стор.

Трипільський, Большевики в своїх власних словах. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

УГВР див. у: До українського народу під московсько-большевицькою окупацією; також у: Плятформа Української Головної Визвольної Ради; також: Supreme Ukrainian Liberation Council [UHVR] у: Concentrations Camps in the USSR; також у: Український народе!; також у: Універсал Української Головної Визвольної Ради

УПА див. у: Військово-повстанський вишкіл; також у: За что ведет борьбу Украинская Повстанческая Армия?; також у: За що бореться Українська повстанча армія?; також у: Інструкція в справі святкування свята УПА; також у: На п'ятому році повстанської боротьби українського народу проти окупантів; також у: Слово до учителів, братів зі східніх областей України; також у: Слово к бойцам и командирам Красной Армии; також у: УПА до українців зі східніх українських земель (СУЗ)

УПА до українців зі східніх українських земель (СУЗ). Збірка листівок, 1952.

У боротьбі за волю - під бойовими прапорами УПА. Петро Василенко (редактор). Збірка нарисів із бойових дій УПА. Видання ОУН Закерзонського краю, 1946, 170 стор. книжкового формату;

Передрук на чужині. Авґсбурґ: 34 ОУН, 1949;

Передрук вибраного, К. Вірлинів - "За Космач"; А. В. - "Після двадцятого"; Пвх. Ст. Ґоляш-"Мар" - "Повстанське Різдво", див. стор. 229-246 у: Літопис УПА 1976- , Є, Штендера (відпов. ред. серії), т. 19, "Група УПА Говерля'", Книга друга: Спомини, статгі, вид. історично-мемуарного характеру, П. Содоль (ред.). Торонто: В-во "Літопис УПА", 1992, 359 стор.

У голови Генерального Секретаріяту УГВР Р. Лозовського. Брошурка. Інтерв'ю, мабуть, Петра Федуна з Романом Шухевичем. Передрук, із публікації Бюро інформації УГВР 1948, 2 (серпень). Із друкарні імени Легенди "в Дрогобичі", 16 стор. кишенькового формату.

Україна. Збірка поезій з 1946-48. 1948, 9 стор. машинопису книжкового формату.

Україна погибає! Хто винуватий в цьому? Брошурка, автор - Петро Федун. Видання ГОСП ОУН, 1948 (лютий), 19 стор. друком книжкового формату.

Українська культура під большевиками. Брошурка. Видання, мабуть, Подільського краю, 1948, 68 стор.

Український народ у боротьбі з російським імперіялізмом. Брошурка. Видання неустійненого теренового проводу ОУН, 1947.

Український народе! Звернення УГВР у справі т. зв. виборів до Верховної Ради УРСР, 1946.

Улас, Чи дійсно старший брат? Брошура. Видання Крайового осередку пропаганди ОУН Карпатського краю, 1949. Перевидання, Техзвено "За волю України", 1950, 21 стор. друком книжкового формату.

-, Як це насправді з допомогою російського народу українському. Брошура, з квітня 1949, 54 стор. машинопису. Видання Крайового осередку пропаганди 0УН Карпатського краю, 1949, друком.

Універсал Української Головної Визвольної Ради. Звернення. Постій, 1944 (червень [липень?]), 1-2 стор.; три різного формату листівки й плякати, деякі великого афішного розміру, кілька видань друком і на циклостилі;

Передрук див. стор. 234-240 у: Вивід прав України. Документи і матеріяли до історії української політичної думки. Богдан Кравців (упорядник). Нью-Йорк: В-во Пролог, 1964; низка накладів, передруків пізніше.

Upior Faszyzmu див. у: Ярлан (Yarlan)

Фашистівське страшило див. у: Ярлан

Федун Петро див. Полтава Петро; також у: Звернення Воюючої України до всієї української еміграції; також, у: У голови Генерального Секретаріяту УГВР Р. Лозовського; також у: Україна погибає! Хто винуватий в цьому?; також у: Шлях до волі

Формування української нації. Конспект, 1949, 32 стор. машинопису.

Хасевич Ніл див. у: Волинь в боротьбі; також у: Лагері СССР (Nil Khasevych див. у перекладі: Concentrations Camps in the USSR); також у: Полтава Петро, Хто такі бандерівці та за що вони борються;

Див. у виданні на Заході: Графіка в бункрах УПА. Альбом дереворитів, виконаних в Україні в роках 1947-1950 мистця українського підпілля Ніла Хасевича-" Бей-Зота" та його учнів. Філадельфія: В-во Пролог, 1952,72 стор., редакція - Дмитро Баглай, Петро Мегик, Лев Шанковський; в твердій обгортці, виконання: Петро Андрусів; автори статтів: Мирослав Прокоп (по-укр.), Шанковський (по-англ.), Ха-севич (по-укр.), Мегик (по-укр.). Репродукції праць Хасевича: екслібриси (деякі з виставки в Варшаві 1936-1937); букви (з грамоти митрополита Андрія Шептицького); варіянти дереворитів; ілюстровані летючки ("З друкарні Імени Клима Савура"); проекти (деякі невиконані) медаль УПА; праці "Артема", "Свирида", "Мирона" (його учнів).

Хмель С. Ф. (пс.). Українська партизанка. Підручник, автор - сотник УПА, член Штабу УПА-Захід. 130 машинописних стор.; Підручник побачив світ друком на чужині. Лондон: 34

ОУН, 1959, 274 стор.; Передрук. Львів: "Шлях перемоги", 1994, 128 стор.

Хорунжий Бойко-Чорнота (1922-1945). Оповідання. 1947, 55стор.

Хрін Степан, Зимою в бункрі. Спогади, автор - Степан Стебельський-"Хрін"; про участь в УПА від весни 1947 до весни 1948, написані зимою 1947-48, 116 стор. машинопису, знову переписані в підпіллі на машинці зимою 1948-49; Спогади побачили світ друком на чужині. Мюнхен: В "До зброї", 1950, 142 стор.

-, Крізь сміх заліза. Спогади, автор - Степан Стебельський-"Хрін"; про участь в УПА від 1 червня 1944 до 9 вересня 1945; в підпіллі, березень 1949, 115 стор. машинопису; Спогади побачили світ друком на чужині. Мюнхен: В-во : "До зброї", 1952, 160 стор.

Чагрів Ф., Польське питання. Брошурка, автор - Зиновій Тершаковець-"Федір". 1944.

Черешньовська Анна - див. Тетяна

Чи атомна бомба врятує Англію? Відповідь Черчілеві на його Фултонську промову. Брошурка, автор - Ярослав Старух. Видання ОУН на Закерзонні, 1946; наклади: українською, польською, англійською, французькою.

Чому і як треба писати протоколи розмов. Збірка інструкцій. Брошура. Передрук із журналу Революціонер-пропагандист 1949, 5. Видання ОУН, 1952.

Чорнота див. Хорунжий Бойко- Чорнота (1922-1945)

Чупринка Тарас, До генези Української Головної Визвольної Ради. Брошурка, автор - Роман Шухевич. Передрук із журналу Бюро інформації УГВР 1948, 2 (серпень), із друкарні УГВР імени С. Петлюри, 1949, 22 стор. кишенькового формату.

-, Наказ головного командира УПАрмії. Брошурка, автор - Роман Шухевич. 1945.

Шлях. до волі. Збірник матеріялів для початкового (1-ого ступеня) ідеологічно-політичного вишколу кадрів ОУН, у чотирьох частинах; 1) Катехиз українського націоналіста; 2) З українознання (історія і географія України, з історії української літератури та культури); 3) Короткі відомості про ідеологію, історію та політику українського революційного націоналізму; 4) Совєтознання: Короткі відомості про большевицьку гнобительську і експлуататорську систему. В збірнику найнеобхідніші відомості, які мав обов'язково знати кожен член ОУН. Автори статтів чи розділів - П. Полтава, О. Горновий. Видання ГОСП при Проводі ОУН, Крайового осередку пропаганди Карпатського краю при співпраці інших керівних. учасників підпілля; Провід ОУН на Українських землях апробував текст збірника, розіслав у терен для використання в листопаді 1949. .

Шухевич Роман - див. Чупринка Тарас; також у: У голови Генерального Секретаріяту УГВР Р. Лозовського

Щитенко (пс.), хор. В., Рейди. Брошура. Видання УПА, 1946, книжкового формату на циклостилі.

Що нам дає відомість про реакцію населення на нашу літературу. Брошурка. Аналіза пропаґандивної роботи на базі дослідів, проведених серед населення. Передрук із журналу Революціонер-пропаґандист 1948, 4. 1952, 8 стор. друком кишенькового формату.

Юрченко, Держава в світлі марксистської теорії і большевицької практики. Брошурка. Передрук із журналу Революціонер-пропаґандист 1949, 8. 1952, 12 стор. машинопису книжкового формату.

Ярлан, Упир фашизму, також: Фашистівське страшило. Брошура, автор - Ярослав Старух. Видання ОУН Закерзонського краю, 1946; наклади: три - українською, чотири - польською: Yarlan, Upior Faszyzmu, один - англійською: Yarlan, Spectre of Fascism, також підготовано французькою, чеською.

Яким мусить бути український революціонер націоналіст. Інструкції для революційних кадрів - членів ОУН і стрільців УПА. Видання ОУН, 15 стор. машинопису кишенькового формату.

Ярослав, Одна з перших пригод. Спогад про події 24 листопада 1950 на Львівщині, 1952 (липень), 6 стор. машинопису.

Б. Періодичні та неперіодичні видання

Потрібно такі, відповідно, бібліографічні дані:

 • не- чи періодичної публікації назва
 • ім'я/псевдонім редактора
 • опис, як часто, для кого
 • назва видавця, місце, назва друкарні, рік, число, дата/місяць, кількість стор.
 • передрук, джерело, назва видавця, місце, ін. дані.

Бойовик. Журнал неустійненого теренового проводу, мабуть, КП ОУН ЗУЗ. ..

Бусел Яків див. у: Вісті з фронту УПА; також у: До зброї

Бюлетень. Михайло Палідович (редактор). Політично-ідеологічний журнал, орган Крайового проводу ОУНСД ЗУЗ, із друкарні "Новий шлях" "у Празі _ 1942 1 до 10 (по 20 стор.); із іншої друкарні: 1943. її ЦО стор.); 1944, 1/12 від 1 січня 1944 (8 стор.).

Бюлетень. Видання ОУН на Буковині 1948, 1.

Бюро інформації Української Головної визвольної Ради (УГВР) :

Петро Федун (редактор). Орган УГВР 948, 1 (квітень), 2 (серпень), 3 (вересень); 1949. 4 (березень), 5 (листопад); 1950, 6 (лютий), 7 (березень); 195?, 8.1951, 9 від 19 травня 1951, 10 (червень);

Передрук чч. 1-3 з ориґіналів, що в Архіві Прологу (ЗДМЛ). див стор. 367-465 у: Літопис УПА 1976 - , Євген Штендера (відповідальний редактор серії), т. 9, "Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні публікації, матеріяли". Книга друга: 1946-1948, Євген Штендера (редактор). Торонто: В-во Літопис УПА, 1982, 535 стор.; Переднє слово, резюме англійською; списки скорочень, ілюстрацій; Покажчик; у твердій обгортці.

Передрук ЧЧ.4-7.9ІЗ оригіналів, що в Архіві Прологу (ЗДМЛ). див стор. 141-379 там таки в: т. 10, "Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні публікації матеріяли" Книга третя: 1949-1952. Євген Штендера (редактор). Торонто: В-во Літопис УПА, 1984, 435 стор.; Переднє слово, резюме англійською; Підпільні документи; Статті й матеріяли; списки скорочень, ілюстрацій; Покажчик; у твердій обгортці.

816 (редактор) див. у: Підпільне слово

Ваврук Василь (редактор) див. у: Помста; також у: Стрілецькі вісті

Василенко Петро (редактор) див. у: Лісовик

Вільна Україна. Місячник ОУН на ПЗУЗ, із друкарні "Поліграфтрест 'Авангард'" "у Полтаві", по 8 до 12 стор.: 1943, 1 (лютий), 2 (березень), 3 (квітень), 4 (травень), 5 (червень), 6 (липень), 7 (серпень), 8 (вересень).

Вісник Української інформаційної служби. Видання ОУН на ЗУЗ: 1942, 1 до 9; 1943, 10, 11.

Вісті. Видання ОУН на ПівдСУЗ: 1943, 1, 2, 3, 4-5 (квітень-травень; 23 стор. на циклостилі); мабуть, місячник від січня 1943.

Вісті. Видання редакційної колеґії журналу Юнак. Осип Дяків (редактор). Інформативна газетка, огляд воєнно-політичних подій з періоду окупації Третього Райху, з Юнацької друкарні "Кратер", по 4 до 10 стор.: 1943, 1 (листопад); 194?, 2, 3, 4, 5, 6; 1944, 7 (лютий).

Вісті з України. Ярослав Старух (редактор). Видання ОУН Закерзонського краю: 1945, 1-2; 1946, 3-4.

Вісті з фронту УПА. Газетка Політичного відділу Штабу У ПА на ПЗУЗ, керівник - Яків Бусел: 1943, 1.

Вісті Української інформаційної служби. Петро Дужий (редактор). Видання Крайового проводу ОУН на ЗУЗ, із друкарні "Українська інформаційна служба": 1944, 1 від 1 квітня 1944 (14 стор.), 2 від 15 квітня 1944 (14 стор.), З від 20 травня 1944 (10 стор.).

Галаса Василь (редактор) див. у: За волю нації; також у: Інформативні вісті; також у: Молодий революціонер

Гомін волі. Журнал для молоді. Видання Окружного осередку пропаганди ОУН Дрогобицької округи: 19??, 1, 2; 1950, 3 (40 стор. машинопису);

Передрук числа 3 з оригіналу, який в Архіві Прологу (ЗДМЛ), див. стор. 190-223 в: Літопис УПА 1976- , Євген Штендера (відповідальний редактор серії), т. 19. 'Група УПА Говерля'". Книга друга: Спомини, статті та видання історично-мемуарного характеру, Петро Содоль (редактор). Торонто: В-во Літопис УПА, 1992, 359 стор.; Переднє слово, резюме англійською; списки скорочень і ілюстрацій; Покажчик; у твердій обгортці. 27 (редактор) див. у: До волі; також у: Жорна

Двигнем. Гуморески. Видання, мабуть, ОУН Подільського краю: 1949, 1, 2.

Дискусійна трибуна. Журнал, мабуть, неперіодичний, для внутрішнього вжитку провідними кадрами ОУН у 1948?-50.

Для великої ідеї. Виховно-вишкільний журнал. Видання Крайового осередку пропаганди ОУН Карпатського краю; 1950, 1 (42 стор. машинопису книжкового формату).

До волі. "27" (редактор). Журнал літератури, спочатку називався На шляху до волі. Видання ОУН Подільського краю, по 42 до 56 стор.: 1948, 1, 2; 1949. З, 4. 5, 6; 19??, 7; 1950, 8.

До зброї. Видає політичний відділ УПА. Місячник. Видання Політичного відділу Штабу УПА на ПЗУЗ, керівник - Яків Бусел, із друкарні УПА /з друкарні УПА імени Б. Хмельницького, по 12 стор., з'явилося сім або вісім чч.: 1943, 1 (липень), 2 (серпень), 3 (вересень), 4 (жовтень), 5 (листопад), 6 (грудень); нотатка повідом-ляє про неустійнений нумер числа від лютого 1944;

Передрук чч. 1-6 див. стор. 1-124 в: Літопис УПА. Нова серія 1995- , т. 1, "Видання Головного командування УПА", Н. Черкаська (редактор), упорядники - Олександер Вовк, Василь Галаса, Василь Кук, Юрій Черненко. Київ-Торонто: Інститут укр. археографії та джерелознавства імени Михайла Грушевського НАН України, В-во "Літопис УПА", Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України, 1995, 482 [+ ЗО] стор. Переднє слово: В. Коваль (також англійською). Фундатори: сл. п. Володимир Макар (1911-1993) та його дружина Параня Тереза Бавтро-Макар. У книжці резюме англійською, факсиміле репродукцій, ілюстрації. Список скорочень. Список оголошених видань УПА, Покажчик: Ол. Вовк; у твердій обгортці.

До чину. Михайло Дяченко (редактор). Журнал Проводу ОУН Станиславівської области: 1944, 1 (листопад, 13 стор.) на циклостилі.

Дужий Микола (редактор) див. у: Повстанець

Дужий Петро (редактор) див. у: Вісті Української інформаційної служби; також у: Ідея і чин

Дяків Осип (редактор) див. у: Вісті

Дяченко Михайло (редактор) див. у: До чину; також у: Чорний ліс; також у: Шлях перемоги

Жорна. "27" (редактор). Гумористичний журнал. Видання Крайового осередку пропаганди ОУН Подільського краю: 1948, 1, 2.

Журнал. Квартальний сатирично-гумористичний журнал. Видання ОУН Подільського краю: 1948,1.

За волю нації. Редактор - Микола Козак, від 1948 - Василь Галаса. Журнал літератури. Видання ОУН на ПЗУЗ: 1946?, 1; 1947, 2; 1948, 3; 1949, 4, 5; 1950, 6. 7.

За волю України. Журнал для молоді. Видання Окружного осередку пропаганди ОУН Калуської округи: 1946, 1; 194?, 2, 3, 4, 5, 6; 1949, 7 (23 стор. машинопису); 19??. 8; 1950, 9-10;

Передрук числа 7 журналу з ориґіналу, який в Архіві Прологу (ЗДМЛ), див. стор. 168-189 у: Літопис УПА 1976 - Євген Штендера (відповідальний редактор серії), т. 19, 'Група УПА Говерля'", Книга друга: Спомини, статті та видання історично-мемуарного характеру, Петро Содоль (редактор). Торонто: В-во Літопис УПА, 1992, 359 стор.; Переднє слово, резюме англійською; списки скорочень і ілюстрацій; Покажчик; у твердій обгортці.

За державність. Видання неустійненого терену: 1943.

За самостійну державу. Орган Крайового проводу ОУН на ОСУЗ: 1944-45.

За самостійну Україну. Журнал. Пантелеймон Сак (редак-тор). Видання київського Проводу ОУН на ОСУЗ, 8 стор. друком: 1942, 1 (червень), 2, 3, 4, 5, б; 1943, 7.

За самостійну Україну. Масова газета. Йосип Позичанюк-"Назар Чубенко" (відповідальний редактор). Бойовий орган ОУН, із друкарні ОУН імени Миколи Хвильового, по 4 стор. великого формату (неустійнений початковий період видання): 1943 (рік III), 8 від 24 жовтня 1943, 9 від 10 грудня 1943.

За українську державу. Газета. Видання ОУН неустійненого терену, великого формату, ілюстрована: 1942, 1 від 1 квітня 1942.

За українську державу. Йосип Позичанюк (редактор, 1944). Орган Крайового проводу ОУН ЗУЗ, із друкарні ОУН імени Є. Легенди, по 4 до 10 друкованих стор. великого формату: 1944, 1, 2, 3 від 23 травня 1944, 4, 5 від 1 грудня 1944; 1945, 6 (січень), 7-8 (лютий-березень), 9-10 (квітень-травень).

За Україну. "Ігор" (редактор). Журнал. Видання ОУН Львівського краю, з друкарні імени М. Міхновського, великого розміру на циклостилі, з наддруком у кольорах: 1945, 1 (липень, 18 стор.), 2 (серпень-вересень, 20 стор.).

За Україну. "М-789" (редактор). Журнал для молоді. Видання Крайового осередку пропаганди ОУН Подільського краю: 1948?, 1; 19??, 2, 3, 4; 1950, 5.

Заграва. Газетка. Видання неустійненого осередку ОУН у Дрогобицькій області, по 10 стор. на циклостилі: 1944, 1, 2, 3.

Збірник революційних пісень: 194?, 1; 1948, 2 (листопад-грудень).

Ігор (редактор) див. у: За Україну 1945; також у: Стрілецькі вісті

Ідея і чин. Редактори - Дмитро Маївський, Мирослав Прокоп, Михайло Палідович, Петро Дужий, Петро Федун. Журнал, офіціоз Проводу ОУН/ОУНСД, провідний орган української незалежної думки; велика вісімка, ілюстрований неустійненим мистцем; з'явилося 10 чч.: 1942, 1 від 1 листопада 1942 (24 [+ 4] стор.); "Прага", "[вул.] Нуслє XVII", з друкарні "Новий шлях": 1943 (рік II), 2 (січень?, 32 [+ 4] стор.), із друкарні ОУНСД, 3 (квітень?, 28 [+4] стор.), 4 (червень-липень?, 28 [+ 4] стор.), із друкарні ОУН, 5 (листопад?, 24 [+4] стор.); - із [неустійненої/-их] друкарні/-ень ОУН; 1944 (рік Ш), б (січень?, 16 стор.), 7 (травень?, 23 [+1] стор.); 1945 (рік IV), 8 (січень?, 35 [+ 1] стор.), 9 (квітень?, 43 [+ 1] стор.); 1946 (рік V), 10 (червень?, 73 [+ 3] стор.);

Готується передрук усіх чч. журналу, які в Архіві Прологу (ЗДМЛ), див. у: Літопис УПА 1976- , Євген Штендера (відповідальний редактор серії), т. 24, "'Ідея і чин'.Орган Проводу ОУН, 1942-1946. Передрук підпільного журналу", Євген Штендера (редактор), Юрій Маївський (технічний редактор). Торонто: В-во Літопис УПА, 1995, 592 стор. Вступна стаття: Мирослав Прокоп. Переднє, кінцеве слово, резюме англійською; Додаток; списки скорочень. ілюстрацій, авторів журналу, публікацій підпілля; Покажчик; у твердій обгортці.

Інформативні вісті. Редактори - Василь Галаса та "Орелець" (професор, викладач Київського у-ту). Інформативні, ідеологічно-політичні матеріяли. Видання ОУН Закерзонського краю, з друкарні "Перемога"; в 1944-45 з'являлося, мабуть, як центральне видання ОУН; 1946 (рік III, 22 чч.); 1947 (рік IV, 17 чч., останнє - від 16 травня 1947).

Інформатор. Масова газетка для Волині, Полісся. Видання ОУН на ПЗУЗ, із друкарні "Воля народам", у кожному числі; передова стаття, "Події на фронтах", "Політичні новинки", по 4 стор.; 1942, 1 до 3; 1943, 1/4 до 20/23.

Інформатор. Інформаційний журнал про життя, боротьбу українського народу на ПЗУЗ. Видання Проводу ОУН на ПЗУЗ, "Друкарня ОУН імени Клима Савура": 1946, 1, 2; 1947, 3, 4; 1948, 5, б (39 стор.). Інформатор. Видання ОУН Львівського краю: 1946, 1 (42стор. машинопису).

Інформатор. Ярослав Старух (редактор). Журнал на циклостилі. Видання ОУН Закерзонського краю, з друкарні імени Івана Ґабрусевича-"Джона"; спочатку центральне видання, а з переходом редактора на Закерзоння в квітні 1945, журнал "пішов" із ним; 1944, 1 до 4; 1945, 1/5 до 6/10; 1946, 1/11.

Інформації. Інформаційний листок, мабуть. Проводу ОУН ПЗУЗ, по 2-3 стор. машинопису; 1944, 1 від 10 червня 1944, до 9 від 12 липня 1944.

Інформаційний листок. Видання ОУН: 194?, 1, 2; 1942, 3.

Козак Микола (редактор) див. у: За волю нації

Кузьменко У. (пс.; відповідальний редактор) див. у: Наш фронт (газетка)

Легінь. Журнал Старшинської школи "Олені" на циклостилі: 1944, 1, 2 від б червня 1944 (10 стор.) Лісовик. Петро Василенко (редактор, мабуть), від лютого-березня 1945 до травня 1946. Сатирично- гумористичний журнал для УПА на Закерзонні; 1945 з'явилося дев'ять чч.; 1946 - три чч.; із В-ва УПА імени Петра Василенка-"Волоша", 1947, одне число.

Літопис УПА. Зиновій Тершаковець (редактор, мабуть). Видання Групи УПА "Буг"; перше число з'явилося як одноднівка: 1947. 1 (жовтень, 57 стор.); 1948, 2.

Лоґуш Омелян (редактор) див. у: Молода Україна М-789 (редактор) див. у: За Україну (19487-50); також у: Малі друзі

Маївський Дмитро (редактор) див. у: Ідея і чин

Малі друзі. "М-789" (редактор). Журнал для дітей. Видання підпілля Подільського краю: 1949, 1; 19??, 2, З, 4, 5, 6; 1950, 7.

Мечем. Журнал, мабуть. Проводу ОУН ЗУЗ, 26 стор. друком, відомо про два числа: 1942. 1" 1943, 2-3 (січень-лютий).

Молода Україна. Омелян Лоґуш (редактор). Журнал для молоді. Видання КП ПівдСУЗ, друк на ПЗУЗ: 1943,1.

Молодий революціонер. Василь Галаса (редактор). Журнал для юнацтва. Видання ОУН на ПЗУЗ: 1948, 1; 1949, 2; 1950,3,4; 1951,5; 1952,, 6, 7.

На зміну. Журнал для молоді. Видання Крайового осередку пропаганди ОУН Карпатського краю: 1946, 1, 2, 3; 194?, 4, 5, 6, 7; 1950 - п'ятий рік видання, 8 (липень, 35 стор. машинопису);

Передрук на чужині: 1949, 1 (23 [+ 1] стор.).

На поготові. Журнал. Видання неустійненого теренового проводу ОУН: 1942, 1 (20 стор. друком).

На чатах. Журнал для молоді. Видання ОУН Львівського краю: 1946, 1; 19??, 2, 3; 1948, 4 (39 стор.);

Передрук числа 1 (1946) на чужині: 1949, 1 (58 [+ 6] стор.).

На шляху до волі див. До волі

Наша книжечка. Журнал для дітей і доросту, з історичною тематикою. Видання, мабуть, ОУН: 1952, 1 (9 стор. машинопису книжкового формату); плянувалися ін. чч.

Наш фронт. Бюлетень революційної організації поневолених Москвою народів. Видання, мабуть, Проводу ОУН ПЗУЗ: 1943? (32 стор. друком), текст українською, російською, іншими мовами.

Наш фронт. "У. Кузьменко" (відповідальний редактор). Газетка. Видання ОУН на ПЗУЗ, із друкарні "Свобода" "в Камінь-Каширському", по 4 стор.: 194?, 1; 1943. 2 від 15 липня 1943, 3 від 1 серпня 1943.

Новинки. Газетка. Видання ОУН на ПЗУЗ, В-во "Наш фронт", по 2 стор.: 1943, 1 від 8 липня 1943, 2 від 23 липня 1943.

Орелець (редактор) див. у: Інформативні вісті

Орлики. Журнал для дітей: 1949, 1; 19??, 2, 3; 1951. 4 (21 стор. друком кишенькового формату).

Оса. Гумористичне видання проводу ОУН неустійненого району на ЗУЗ: 1942, 1 (листопад; 2 стор. на циклостилі); з'явилося 17 чч.

Осередок пропаганди і інформації. Петро Федун (редактор). Орган Проводу ОУН: 1948, 1 (травень), 2 (серпень); 1949, 3 (травень); 1950, 4 (травень); 1951, 5 (травень).

Палідович Михайло (редактор) див. у: Бюлетень (ОУН ЗУЗ); також у: Ідея і чин

Перемога. Ярослав Пеців (редактор). Літературно-виховний журнал. Видання ОУН Закерзонського краю: 1946, 1 (січень), 2 (лютий-березень), 3-4.

Пеців Ярослав (редактор) див. у: Перемога

Підпільне слово, проектназва - "Підпільник". "816" (редактор). Журнал для "легального" світу. Видання Крайового осередку пропаганди ОУН Подільського краю:1948, 1 (61 стор.,), 2 (41 стор.); 1949, 3 (54 стор.), 4.

"Підпільник" див. Підпільне слово

Повстанець. Микола Дужий (редактор чч. 1 до 5-6). Журнал для вояків УПА. Видання, спочатку, КВШ УПА-Захід, опісля, мабуть, ГВШ, чч. 1 до 5-6 друком книжкового формату: 1944, 1 (листопад, 16 стор.); 1945, 2 (січень, 20 стор.), 3-4 (лютий-березень), 5-6 (квітень-травень, 24 стор.); 194?, 7; 1946, 8-9 (серпень-вересень);

Передрук чч. 1, 1 (2), 3, 4, 5-6 див. стор. 125-268 у: Літопис УПА. Нова серія 1995- , т. І, "Видання Головного командування УПА", Н. Черкаська (редактор), упорядники - Олександер Вовк, Василь Галаса, Василь Кук, Юрій Черченко. Київ-Торонто: Інститут укр. археографії та джерелознавства імени Михайла Грушевського НАН України, В-во "Літопис УПА", Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України, 1995, 482 [+ ЗО] стор. Переднє слово: В. Коваль (також англійською). Фундатори: сл. п. Володимир Макар (1911- 1993) та його дружина Параня Тереза Бавтро-Макар. У книзі резюме англійською, факсиміле репродукцій, ілюстрації, списки скорочень, оголошених видань УПА, Покажчик: Ол. Вовк; у твердій обгортці.

Повстанське кропило. Журнал куреня "Жубри", вірші, карикатури, спеціальна обгортка, 12 стор. машинопису, з'явилося два чч.: 1944, 1 від 1 грудня 1944; 1945, 2 від 1 січня 1945.

Подільський інформатор. Інформативний журнал. Видання ОУН Подільського краю на циклостилі: 1945.

Позичанюк Йосип (редактор) див. у: За самостійну Україну (масова газета); також у: За українську державу (орган КП ОУН ЗУЗ)

Помста див. Стрілецькі вісті

Порендовський ..? (редактор) див. у: Щоденні вісті

Прапор молоді. Публікація для східньоукраїнської молоді. Видання Проводу Юнацтва ОУН ЗУЗ: 1942, 1 до 9.

Провід ОУН/ОУНСД див. у: Ідея і чин; також у: Осередок пропаганди і інформації

Прокоп Мирослав (редактор) див. у: Ідея і чин

Пропаґандист. Теоретично-вишкільний журнал для кадрів., Видання ОУН Карпатського краю, з друкарні імени С. Петлюри "в Станиславові" на циклостилі, по 36 стор.: 1945, 1 (червень?), 2 (липень), 3 (серпень);? 194?. 4, 5; 1946, 6.

Революціонер-пропаґандист. Журнал для кадрів ОУН. Видання Крайового осередку пропаганди ОУН Подільського краю, по 58 до 67 стор.: 1947, 1; 1948, 2, 3, 4: 1949, 5, 6; 1950, 7.

Сак Пантелеймон (редактор) див. у: За самостійну Україну

Самостійна Україна. Видання неустійненого терену: 1944, 9. "Самостійна Україна" (радіостанція) див. у; Щоденні вісті Самостійник. Журнал. Видання Володимирської округи ОУН ПЗУЗ, спочатку 4 стор. машинопису, опісля на циклостилі: 1943, 1 від 27 червня 1943 до б від 1 серпня 1943.

Самостійник. Василь Хомин (редактор). Масова газета. Видання Обласного проводу ОУН Тернопільщини в період окупації Третього Райху, з друкарні імени Дмитра Мирона, по б стор. великого формату: 1943, 1 від 23 грудня 1943; 1944, 2 від б січня 1944, 3 від 22-29 січня 1944.

Самостійність. Петро Федун (редактор). Орган УГВР: 1946, 1 (139 стор. машинопису, готових до друку); 1948, 2 (число, хоча готове, не дійшло до рук читача: 7 квітня 1948 "впала" криївка редакції, МВДисти захопили ввесь його наклад);

Передрук на чужині видання з батьківщини (1946). Б. м. в., 1949, 188 стор.;

Передрук числа 1 із оригіналу, що в Архіві Прологу (ЗДМЛ), див. стор. 135-359 у: Літопис УПА 1976- , Євген Штендера (відповідальний редактор серії), т. 9, "Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні публікації, матеріяли". Книга друга: 1946-1948, Євген Штендера (редактор). Торонто: В-во Літопис УПА, 1982, 535 стор.; Переднє слово, резюме англійською; списки скорочень, ілюстрацій; Покажчик; у твердій обгортці.

Слідами героїв. Серія коротких біографічних нарисів історичних постатів, для молоді. Видання Крайового осередку пропаганди ОУН Карпатського краю, 1948-19??, випуски: 1) "Полковник Іван Богун", 2) "Полковник Грегіт-Різун", 3) "Юрко Березинський", 4) "Сотник Черник", 5) "Ольга Басараб", б) (назва?), 7) (назва?), 8) "Роберт - Ярослав Мельник"; неустійнений нумер випуску - "Полковник Кричевський";

Передрук випуску 2) "Полковник Грегіт-Різун" Із ориґіналу, який в Архіві Прологу (ЗДМЛ), див. стор. 224-228 у: Літопис УПА 1976- , Євген Штендера (відповідальний редактор серії), т. 19, 'Трупа УПА Товерля'", Книга друга: Спомини, статті та видання історично- мемуарного характеру, Петро Содоль (редактор). Торонто: В-во Літопис УПА, 1992, 359 стор.; Переднє слово, резюме англійською; списки скорочень і ілюстрацій; Покажчик; у твердій обгортці.

Старух Ярослав (редактор) див. у: Вісті з України, також у: Інформатор (1944-46); також у: Український перець

Стрілецькі вісті, перше число - Помста. Редактори - Василь Ваврук (політвиховник ВО), опісля - "Ігор". Журнал для повстанців. Видання Політвиховного відділу Штабу ВО "Буг", по 4 стор. на циклостилі: Помста 1944, 1 (весна); Стрілецькі вісті 1944, 2 до 25?; 1945, 1 (січень), 2-3 (лютий-березень), 4?, 5?, 6 (червень), 7 (липень), 8 (серпень-вересень-жовтень). Тершаковець Зиновій див. у: Літопис УПА (1947-48)

Тижневі вісті. Журнал. Видання ОУН Закерзонського краю, з друкарні імени Івана Ґабрусевича- "Джона" на циклостилі; 1945, 1 від 22 липня 1945, 2, 3 від 5 серпня 1945.

Тижневий огляд. Інформативна газетка про міжнародні події. Видання ОУН на Закерзонні, з друкарні "Лісовик" на циклостилі: 1945 (рік II), 127 від 22 червня 1945 (2 стор.).

УГВР див. у: Бюро інформації Української Головної Визвольної Ради (УГВР); також у: Самостійність

УПА див. у: Легінь; також у: Повстанець

Український перець. Ярослав Старух (редактор), Василь Хомутник (співредактор, карикатурист). Гумористично-сатиричний журнал УПА, публікація друком, багато ілюстрована першорядними карикатурами в кольорах. Видання ГОСП, із друкарні "Смерть імперіялістичним акулам": 1943, 1 (листопад); - із друкарні "Смерть гітлерівсько-сталінським катам": 1944, 2 (вересень); 1945, 3 (березень, 12 стор.);

Передрук див. стор. 269-312 у: Літопис УПА. Нова серія 1995- , т. 1, "Видання Головного командування УПА", Н. Черкаська (редактор), упорядники - Олександер Вовк, Василь Галаса, Василь Кук, Юрій Черченко. Київ-Торонто: Інститут укр. археографії та джерелознавства імени Михайла Грушевського НАН України, В-во "Літопис УПА", Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України, 1995, 482 [+ ЗО] стор. Переднє слово: В. Коваль (також англійською). Фундатори: сл. п. Володимир Макар (1911-1993) та його дружина Параня Тереза Бавтро-Макар. У книжці резюме англійською, факсиміле репродукцій, ілюстрації. Список скорочень. Список оголошених видань УПА, Покажчик: Олександер Вовк; у твердій обгортці.

Український робітник. Газета для робітників. Видання Крайового осередку пропаганди ОУН Карпатського краю: 1946, 1 (січень, 16 стор. на циклостилі), 2, 3, 4, 5.

Українські вісті. Щоденний радіоінформатор у період окупації Третього Райху. Видання ОУН.

Федун Петро (редактор) див. у: Бюро інформації Української Головної Визвольної Ради (УГВР); також у: Ідея і чин; також у: Осередок пропаганди і інформації; також у: Самостійність; також у: Юнак

Холмсько-Підляський інформатор. Щодекадне видання, передруки присланих "згори" статтів, радіовісток, актуальних матеріялів із місцевого терену, на циклостилі, з'явилося 20 чч. В-во УПА "Боротьба": від грудня 1946 до 10 червня 1947.

Хомин Василь (редактор) див. у: Самостійник (Тернопільщ.)

Хомутник Василь (співредактор) див. у: Український перець

Хрін (Під землею виростає, кого треба, припікає). Сатирично-гумористичний журнал. Видання ОУН Подільського краю, по 26 до 28 стор.: 1947. 1, 2-3; 1948. 4, 5, 6, 7; 1949, 8, 9, 10; 1950, 11.

Чайка (редактор) див. у: Чорний ліс

Чин зброї. Одноднівка ВО "Говерля": 31 серпня І946 (16 стор. машинопису).

Чорний ліс. У редакції чи працювали чи були редакторами -"Чайка" (політвиховник ТВ) та Михайло Дяченко. Видання 22-ого СтаниславівськогоТВУПА "Чорний ліс", з'явилося 11 чч.: 1947, 1 (червень: одноднівка; пізніші чч.: неперіодичне), 2 (серпень), 3 (жовтень); 1948, 4-5 (січень-лютий), 6-7 (березень-квітень), 8-9 (травень-червень), 10-11 (липень-серпень); 1949, 12 (липень), 13 (жовтень); 1950, 14-15 (березень), 16 (травень);

Передрук чч. 1 до 6-7 із оригіналів, які в Архіві Прологу (ЗДМЛ), див. у: Літопис УПА 1976- , Євген Штендера (відповідальний редактор серії), т. З, "Чорний ліс". Книга перша: 1947-1948, Євген Штендера (редактор). Торонто: В-во Літопис УПА, 1978, 272 стор.; 2-е, виправлене видання, 1987; Переднє слово, резюме англійською; списки скорочень, карт і ілюстрацій; кольорове факсиміле обгортки; Покажчик; у твердій обгортці;

Передрук чч. 8-9 до 16 із оригіналів, які в Архіві Прологу (ЗДМЛ), див. там таки в: т. 4, "Чорний ліс". Книга друга: 1948-1950, Євген Штендера (редактор). Торонто: В-во Літопис УПА, 1979,288 стор.; 2-е, виправлене видання, 1989; Переднє слово, резюме англійською; списки скорочень, авторів жур., карт і ілюстрацій; кольорове факсиміле обгортки; Покажчик; прохання до читачів; у твердій обгортці.

Чорноморський вісник. Журнал. Видання ОУН у Трансністрії, 16 стор.: 194?, 1; 1943, 2 (липень).

Шлях перемоги. Михайло Дяченко (редактор). Масова газета, спочатку заплянована як двотижневик. Видання ВО "Говерля": 1945, 1 від 1 травня 1945, 2 від 15? травня 1945, 3 від 1 червня 1945, 4 від 15? червня 1945, 5 від І? липня 1945, 6-7 від 1 серпня 1945; 194?, 8 до 12; 1946, 13; 194?, 14 до 16; 1947, 17;

Передрук чч. З, 5, 6-7 із оригіналів, які в Архіві Прологу (ЗДМЛ), див. стор. 26-104 в: Літопис УПА 1976- , Євген Штендера (відповідальний редактор серії), т. 18, "Група УПА Говерля'", Книга перша: Звіти та офіційні публікації, Петро Содоль (редактор). Торонто: В-во Літопис УПА, 1990, 328 стор.; Переднє слово, резюме англійською; Список скорочень. Покажчик; у твердій обгортці.

Щоденні вісті. ..? Порендовський (редактор). Видання Української інформаційної служби на циклостилі, з над друком у кольорах, ілюстроване карикатурами: 1944, 1 від 8 березня 1944 (1 стор. машинопису. Зміст: події на фронтах; політичні вістки з-за кордону), - від числа 13 від 20 березня 1944: по 2 стор.; - від числа 53 від 26 травня 1944: по 3 стор.; - від числа 76 від 29 червня 1944: по 4 стор.; - від числа 75 від 27 червня 1944 часом з'являються вістки радіостанції "Самостійна Україна"; - число 127 від 14 листопада 1944 інформує про звільнення Ст. Бандери з нацистської тюрми. Видання з'являлося від 8 березня 1944 до квітня 1945; світ побачили 160 чч.

Юнак. Петро Федун (редактор). Журнал для Юнацтва ОУН у період окупації Третього Райху. Видання Крайового проводу Юнацтва ОУН ЗУЗ, із Юнацької друкарні "Кратер", по 16 до 18 стор. друком: 1942, 1 до 9; 1943, 10 до 16; див. у: Вісті (інформативна газетка)

Юні друзі. Журнал для дітей. Видання підпілля ПЗУЗ: 1949, 1; 19??, 2; 1950, 3,4.


1 Передрук з Петро Содоль: Українська Повстанча Армія, 1943-49, довідник другий, Нью-Йорк, Пролог, 1995.


Вип. 4,    осінь 2000    «Літопис»
При використанні наших публікацій посилання на журнал «Літопис» обов’язкове.
© «Форум дослідів історії УПА»

| ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ | ENGLISH |